Herhalingscursus reanimatie/AED

Herhalingscursus reanimatie/AED

Herhalingscursus reanimatie/AED Opgeven kan nog tot 25 maart a.s. middels het doorgeven van uw naam en adres via mail aan Kernraad.Riethoven@gmail.com Zaterdag 30 Maart 2024, aanvang 10.00 uur met een doorlooptijd van 2 uur (max 12 personen) in gemeenschapshuis “De Rietstek” te Riethoven. De cursus wordt gegeven volgens richtlijnen NRR en de kosten van deelname zijn euro 25,-- per persoon. Deelnemers ontvangen na afloop het NRR certificaat, dat weer 2 jaar geldig is. Wij verzoeken u het bedrag voor deelname voor 25 Maart a.s. over te maken op rek.nr. NL40RABO0157712702 t.n.v. Stg. Kernraad Riethoven o.v.v. reanimatiecursus, waarna uw inschrijving definitief is.

30 maart 2024
10:00 - 12:00 uur
De Rietstek

Georganiseerd door: Werkgroep AED Riethoven

Activiteit aanmelden

Organiseert u een activiteit/evenement/feest in Riethoven.
Dat kan op onze dorpsagenda vermeld worden.