Dagbesteding Meer Riethoven

Dagbesteding in eigen dorp

In maart 2017 startten we met een dagbesteding in ons eigen dorp Riethoven. En met succes! Het succes zit er in dat de dagbesteding een onmisbare schakel is in het brede aanbod van activiteiten in ons eigen dorp. De Dagbesteding is voor dorpsgenoten die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben bij het kunnen behouden van het zelfstandig wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 was het uitgangspunt dat ouderen zolang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en dat activiteiten en begeleiding er op gericht zijn om dit te ondersteunen. Zo ontstond destijds het idee van een dagbesteding die hieraan bijdraagt. Veel dorpsgenoten die beperkingen ervaren in het dagelijks functioneren door bijvoorbeeld (beginnende) dementie, een chronische lichamelijke beperking of psychische kwetsbaarheid vonden de afgelopen jaren een betekenisvolle daginvulling bij onze dagbesteding. Voor de mantelzorgers is dit van groot belang, zij werden hierdoor ook echt ontlast.

Meerriethoven

Dagbesteding dichtbij, zó bijzonder!

Bij de Dagbesteding zorgt de professionele begeleidster, ondersteund door betrokken vrijwilligers voor een warme en veilige sfeer waar elke deelnemer zich thuis voelt. Elke dinsdag en donderdag komt een groep van gemiddeld 10-15 deelnemers naar de Rietstek voor de dagbesteding. Tussen 9.45 uur en 10.00 uur is het ontvangst en start men de dag met een kopje koffie of thee. Men maakt een praatje met elkaar en begint aan een activiteit. Tussen de middag wordt er samen geluncht. De deelnemers helpen zoveel als mogelijk mee bij het klaar maken van de lunch. Na de lunch nemen sommige deelnemers een rustmoment en anderen doen samen een bord- of kaartspelletje. Vervolgens zijn er nog een paar activiteiten zoals een beweegactiviteit en een geheugen of cognitief spel. Tegen 16.00 uur wordt de dag afgesloten en gaat ieder weer naar huis met een glimlach op het gezicht. Steeds opnieuw wordt getracht om het programma te vullen met nieuwe creatieve activiteiten of door bijzondere verhalen met elkaar te delen. We weten inmiddels dat de deelnemers graag naar elkaar luisteren en houden van gezelligheid. Als er op de dag iets bijzonders gebeurt is dan informeert de begeleidster altijd even de mantelzorger.

Meerriethoven

Laagdrempelig en eenvoudige toegang

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor iedereen die baat zou hebben bij de Dagbesteding. Er is altijd een mogelijkheid om een keer te komen kijken of een dagje mee te doen.
De gemoedelijkheid, het veelzijdige programma en de lokale herkenbaarheid maken de Dagbesteding in ons eigen dorp zó bijzonder! We zijn dan ook blij dat gemeente Bergeijk de financiering voor de komende jaren geborgd heeft.
De Dagbesteding is een dienst van de coöperatie Meer Riethoven en wordt door de werkgroep dagbesteding georganiseerd. De werkgroep dagbesteding bestaat uit Kees van den Broek, Marjo van Driel, Susan Jansen, Henriëtte Rieswijk, Jack Spanbroek (afgevaardigde bestuur coöperatie) en Janny Stevens.

Meerriethoven

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over de Dagbesteding dichtbij, zó bijzonder! dan kun je mailen naar de coördinator Susan Jansen; dagbesteding@meerriethoven.nl

Dat kan via onderstaande button

Kom gerust een keer kijken. We zijn er voor iedereen die extra aandacht en hulp nodig heeft om te kunnen blijven wonen waar men graag woont.

Meerriethoven

Facebook

We hebben ook een facebookgroep: dagbesteding riethoven. Dit geeft u een mooi beeld van onze dagbesteding. Dat kan door te klikken op deze link;
Facebook Dagbesteding Riethoven

Naar facebook
Meerriethoven