HouwMouw berichten

Op deze pagina staan dezelfde berichten als in de “papieren” houwmouw. De berichten worden na binnenkomst bij de redactie van de houwmouw meteen op deze website geplaatst. Ze worden dus eerder gepubliceerd dan in de papieren houwmouw. De Houwmouw is het maandelijkse informatieblad voor Riethoven dat elke maand huis aan huis bezorgd wordt. De laatste versie (pdf-versie) van de houwmouw kunt u hier aanklikken. Kopij voor het volgende nummer kunt u (s.v.p. getypt in Word) mailen naar: houwmouw@meerriethoven.nl

Zomerprogramma 2023 – Tour door ons Dorp

Een terugblik op de info avond ‘Financieel fit’ door Petra van Reth

Onze dorpsondersteuner, wat doet die eigenlijk?

De deelkast

Dodenherdenking 2023

Dagbesteding is blij met nieuwe inrichting!

Thema-avond REANIMATIE

Fietsmaatjes Riethoven

Achter de Sleutel