Informatieavond over de Supermarkt in Riethoven

Informatieavond over de Supermarkt in Riethoven

Het voortbestaan van de Supermarkt in Riethoven hangt aan een zijden draadje!

Kim en Ingrid Fekete maken zich zorgen

De ondernemers van Super Riethoven maken zich zorgen over de toekomst van de supermarkt in Riethoven. Zoals het er nu uitziet en als er niets verandert, zien zij zich genoodzaakt de Supermarkt in mei 2024 te moeten sluiten. Allerlei omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. Persoonlijke overwegingen, economische omstandigheden, de energiecrisis en met name onvoldoende klanten spelen een grote rol.

Beide ondernemers, Kim en Ingrid Fekete, hebben hun zorgen met het bestuur van Meer Riethoven gedeeld. Ze hebben ons gevraagd of wij iets kunnen betekenen in de vorm van advies, het meedenken en informeren van inwoners en het verkennen van de mogelijke opties en alternatieven.

Informatieavond op 6 maart in de Rietstek

Op 6 maart vond een informatieavond over de Super in Riethoven plaats. Met zo’n 70 deelnemers was er veel belangstelling. Een tijdje geleden vroegen winkeleigenaren Kim en Ingrid Fekete om hulp bij Meer Riethoven. Met name om aandacht te vragen voor de situatie en omdat zij onzeker waren over het voortbestaan van de winkel. Zij wilden graag met de inwoners van Riethoven nadenken over de toekomst. Met dat doel faciliteerde Meer Riethoven een informatieavond.

Vooraf een vragenlijst rondgestuurd

Van tevoren ging er al een vragenlijst rond waarop inwoners hun input konden geven over het huidige gedrag en hoe ze tegen de toekomst van de winkel aankijken. In het totaal hebben iets meer dan 500 personen deze vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste conclusies van de vragenlijst:

  • Bijna iedereen die de vragenlijst invulde, komt wel eens in de winkel;
  • Het grootste deel van de bezoekers komt voor een kleine of ‘vergeten’ boodschap;
  • Slechts 45 deelnemers gaven aan al hun boodschappen bij de Super te doen.

De supermarkt stopt in huidige vorm

Tijdens de informatieavond vertelde Kim persoonlijk waar hij tegen aanloopt en wat de huidige situatie van de winkel is. Daarbij maakte hij bekend dat ze in ieder geval gaan stoppen als zelfstandig ondernemer. Daarbij spelen persoonlijke overwegingen, economische omstandigheden, de energiecrisis en onvoldoende klanten een grote rol. Op basis van zijn verhaal en de resultaten uit de vragenlijst, ging hij in gesprek met de aanwezigen. De aanwezigen deden actief mee en stelden volop vragen en benoemden mogelijke alternatieven.

Belangrijkste conclusies van de avond:

  • Onder andere vanwege financiële redenen, stoppen Kim en Ingrid in mei 2024 definitief met de winkel zoals die nu is;
  • Veel inwoners vinden een supermarkt in Riethoven onmisbaar;
  • We richten een werkgroep op om samen na te denken over een andere invulling van de supermarkt.

Meedenken over dit onderwerp?

Meer Riethoven staat open voor ideeën en je kunt je ook aanmelden voor de werkgroep. Mail daarvoor naar info@meerriethoven.nl

06 maart 2023
19:30 - 21:30 uur
De Rietstek

Georganiseerd door: Coöperatie Meer Riethoven, De Rietstek

Activiteit aanmelden

Organiseert u een activiteit/evenement/feest in Riethoven.
Dat kan op onze dorpsagenda vermeld worden.