Openbare Jubileum Jaarvergadering van de Kernraad

Openbare Jubileum Jaarvergadering van de Kernraad

De Kernraad zal haar 25 jarig jubileum vieren met een feestelijke Openbare Jubileum Jaarvergadering op maandagavond 22 november aanstaande, aanvang 19.30 uur, in de Rietstek. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het programma van deze avond, waarbij we natuurlijk afhankelijk zijn van het dan heersende corona-regime.

Gepland staat een inleiding van de voorzitter van de Vereniging voor Kleine Kernen Noord-Brabant, Evert van Schoonhoven, over de historische ontwikkeling van de dorpsraden in de afgelopen decennia en een vooruitblik op de plek, die zij in de toekomst zullen innemen.

Ook zal samen met het Riethovens Dorpsjournaal worden teruggekeken op de 25 jaar, dat Riethoven geen zelfstandige gemeente meer is, maar onderdeel van de gemeente Bergeijk.

22 november 2021
19:30 - 21:00 uur
De Rietstek

Georganiseerd door: Kernraad (SKR)

Activiteit aanmelden

Organiseert u een activiteit/evenement/feest in Riethoven.
Dat kan op onze dorpsagenda vermeld worden.