Opening “Pronkwandelingen Riethoven”

Opening “Pronkwandelingen Riethoven”

Het afgelopen jaar is aan het door de Kernraad opgepakte initiatief, om enkele wandelingen in ons mooie Riethoven uit te zetten, vorm gegeven. De gemeente heeft hiervoor haar medewerking toegezegd en middels een budget de verwezenlijking financieel mogelijk gemaakt. Een werkgroep, vertegenwoordigers van diverse plaatselijke verenigingen en horeca, is aan de slag gegaan en heeft vier wandelingen, met lengtes variërend van 6 tot 8,5 km, uitgezet onder de noemer “Pronkwandelingen Riethoven”. De wandelgroep van onze eigen KBO heeft de routes uitgestippeld, de heemkundegroep “Van Rijthoven toen tot Riethoven nu” heeft beschrijvingen gemaakt, niet alleen van historische gebouwen en plaatsen maar ook van de hedendaagse bezienswaardigheden langs de routes. Alle bezienswaardigheden zijn ter plaatse voorzien van een QR-code. Iedereen kan middels zijn telefoon niet alleen lezen wat er in het verleden en of heden zich ter plaatse afspeelde, maar is deze tekst ook ingesproken en dus al wandelend te beluisteren. Met medewerking van leden van “Rijthovens Ouw Getög” zijn de routepalen geplaatst, waarop de bewegwijzering, middels de vier kleuren van ons Riethovens DNA op plaatjes, met de beeltenis van bisschop Rythovius, terug te vinden is. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het op orde krijgen van de routes en kan de officiële opening plaatsvinden. Deze zal zijn op dinsdag 16 augustus a.s. om 10.00 uur. Plaats van handeling is de hoek Gildestraat/Schoolstraat, het start- en eindpunt van alle vier de routes en waar het informatiebord over “De Pronkwandelingen” geplaatst is en dat die morgen onthuld zal worden. Graag nodigen wij u, of een afgevaardigde van uw vereniging/instantie uit om hierbij aanwezig te zijn. Namens Kernraad Riethoven en de leden van de werkgroep “Pronkwandelingen Riethoven”.

16 augustus 2022
10:00 - 10:30 uur
Hoek Gildestraat-Schoolstraat

Georganiseerd door: Kernraad Riethoven

Activiteit aanmelden

Organiseert u een activiteit/evenement/feest in Riethoven.
Dat kan op onze dorpsagenda vermeld worden.