Donatie voor het AED-project van het N69 projectteam.

Momenteel realiseert Boskalis Nederland in opdracht van provincie Noord-Brabant de Nieuwe Verbinding N69, ook wel de Grenscorridor genoemd. Deze nieuwe 80 km weg, die buiten de dorpen ligt, moet de leefbaarheid voor de bewoners in de regio verbeteren. Veel doorgaand verkeer hoeft straks niet meer over lokale wegen of door de dorpen. Deze nieuwe provinciale weg loopt grotendeels over Riethovens grondgebied.

Tijdens de aanleg wordt geprobeerd om overlast voor de inwoners van de omliggende dorpen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is er een tijdelijke ‘bouwweg’ aangelegd om de bouwlocaties te kunnen bereiken. Door deze tijdelijke weg over het tracé van het nieuwe gedeelte van de N69 maakt het bouwverkeer tijdens de aanlegfase van de Grenscorridor zo weinig mogelijk gebruik van de lokale wegen. 

Toch is enige overlast tijdens de aanleg van het nieuwe gedeelte van de N69 voor de inwoners van Riethoven niet te voorkomen. Het N69-projectteam, bestaande Boskalis Nederland en de provincie Noord-Brabant, heeft als compensatie voor deze overlast € 1.750 gedoneerd aan de AED-werkgroep van de Kernraad voor de aanschaf van een AED met buitenkast.

De AED-werkgroep kan nu in totaal 12 AED’s in een buitenkast installeren. Samen met de door verenigingen, bedrijven en particulieren geplaatste AED-installaties zullen na realisatie van dit project in totaal 17 AED’s in Riethoven aangemeld zijn bij HartslagNu en continu beschikbaar zijn voor Burgerhulpverleners.

Door de goede spreiding van de AED’s over Riethoven kan bij een hartfalen op elke plaats in het dorp binnen de cruciale 6 minuten een inwoner door Burgerhulpverlener met een AED worden gereanimeerd. Daarmee is RIETHOVEN HARTVEILIG!

De AED-werkgroep.