5 jaar Dagbesteding in eigen dorp.

5 jaar Dagbesteding in eigen dorp.

Dat is dichtbij, en zó bijzonder! 
Donderdag 10 maart werd bij de dagbesteding in de Rietstek het 5 jarig bestaan gevierd. Alle reden voor een feestje met deelnemers, vrijwilligers, begeleidsters, werkgroep dagbesteding en andere genodigden die betrokken zijn geweest, en nog betrokken zijn bij de dagbesteding.  

De dagbesteding is destijds ontstaan omdat een groepje dorpsgenoten elkaar vonden om na te denken over de toenemende vergrijzing in het dorp en de komst van de nieuwe wet. De wet maatschappelijke ondersteuning vroeg om een nieuwe aanpak om zorg in eigen dorp zo goed als mogelijk te gaan organiseren. Een van de signalen toen was dat kwetsbare ouderen die naar een dagbesteding wilde alleen buiten dorps terecht konden. Vaak met gevolg dat het vervoer ernaartoe al te belastend voor de oudere was. Dat kon anders, werd toen gedacht.  

Met volharding, enthousiasme en volle overtuiging dat dagbesteding in eigen dorp zou aansluiten bij een grote behoefte is de dagbesteding in maart 2017 van start gegaan. De afgelopen jaren hebben 34 inwoners gebruik gemaakt van de dag­besteding.  Zijn 13 vrijwilligers actief bij de organisatie van wekelijks twee dagen dagbesteding in de Rietstek. Met deze voorziening zó dichtbij kunnen inwoners die dat graag willen deelnemen op een laagdrempelige en gemoedelijke manier.  

Een betekenisvolle dagbesteding bieden is waar de begeleiding en de vrijwilligers elke week weer voorgaan. Dat is geslaagd als men gezamenlijk afsluit en kunnen zeggen: “We hebben weer gelachen en het goed gehad met elkaar.” Vrijwilligers zeggen vaak: “Te zien dat deelnemers echt genieten daar doe ik het voor.” 

Op donderdag 10 maart was het dus een feestdag met muziek, optreden en een boerenlunch voor deelnemers, mantelzorgers en iedereen die bijdraagt aan de dagbesteding in het dorp.  

Wethouder Marko van Dalen was deze dag ook aanwezig om een woordje tot iedereen te spreken en complimenteerde Meer Riethoven met deze prachtige voorziening in het dorp. Ook de voorzitter van Meer Riethoven, Hans van den Dungen onderstreepte het belang van de dagbesteding en bedankte de vele vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet. 

We blikken terug op een fijne dag. Door de corona konden niet alle deelnemers en genodigden er bij zijn en dat was heel jammer want van een feestje houdt ieder bij de dagbesteding. We bedanken al diegenen die bijgedragen hebben aan de boerenlunch en voor de cadeaus die we mochten ontvangen.  

Op 8 maart werd de dagbesteding bezocht door een journalist van het Eindhovens Dagblad met een mooi artikel tot gevolg in het ED. In dat artikel kun je lezen de woorden die Bets Govers, mantelzorger uitgesproken had: 

“Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het zeggen: het is heel bijzonder dat dit hier in Riethoven bestaat.” 

Dat het bijzonder is vinden we na 5 jaar alweer een beetje gewoon, maar toch is het dat niet. Op het einde van de feestelijke dag ging iedereen met een trots en blij gevoel naar huis omdat het weer gelukt was er iets bijzonders van te maken. Dat is wat de begeleidsters en de vrijwilligers elke dinsdag en donderdag willen doen, er iets bijzonders van maken. Dat maakt Dagbesteding Meer Riethoven; Dichtbij, zó bijzonder! 

Wilt u meer weten over de dagbesteding mail naar dagbesteding@meerriethoven.nl  
U kunt ook contact opnemen met Susan Jansen coördinator dagbesteding 06-49766540. 

Het is altijd mogelijk om een keer te komen kijken. 
Werkgroep dagbesteding.