6 maart a.s. informatieavond over de supermarkt in Riethoven

6 maart a.s. informatieavond over de supermarkt in Riethoven

Het voortbestaan van de Supermarkt in Riethoven hangt aan een zijden draadje!

Kim en Ingrid Fekete maken zich zorgen

De ondernemers van Super Riethoven maken zich zorgen over de toekomst van de supermarkt in Riethoven. Zoals het er nu uitziet en als er niets verandert, zien zij zich genoodzaakt de Supermarkt in mei 2024 te moeten sluiten. Allerlei omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. Persoonlijke overwegingen, economische omstandigheden, de energiecrisis en met name onvoldoende klanten spelen een grote rol.

Beide ondernemers, Kim en Ingrid Fekete, hebben hun zorgen met het bestuur van Meer Riethoven gedeeld. Ze hebben ons gevraagd of wij iets kunnen betekenen in de vorm van advies, het meedenken en informeren van inwoners en het verkennen van de mogelijke opties en alternatieven.

Informatieavond op 6 maart in de Rietstek

Als bestuur denken we graag mee met Kim en Ingrid. We willen hen in eerste instantie helpen door aandacht te vragen voor de situatie. Maar ook jou als inwoner van Riethoven betrekken en vragen om jouw mening ten aanzien van de supermarkt in Riethoven.

Daarom organiseren we op 6 maart van 19:30u tot 21:00u in de Rietstek een bijeenkomst voor en met de inwoners van Riethoven. Kim Fekete zal de situatie toelichten. Samen met de inwoners proberen we inzicht te krijgen in het belang en de mogelijkheden voor het voortbestaan van de supermarkt in Riethoven.

We gaan het daarbij hebben over:

Voor wie?

Alle inwoners van Riethoven zijn welkom om deel te nemen.

Geef nu al je mening via onze korte vragenlijst

Vooraf aan deze bijeenkomst, delen we ook een (digitale) vragenlijst. Daarop kun je voorafgaand aan de bijeenkomst al doorgeven wat jouw mening is over het voortbestaan van een supermarkt in Riethoven. Vraag ook aan je huisgenoten of ze de vragenlijst willen invullen.

Vul de vragenlijst uiterlijk donderdag 3 maart in.

Lukt het je niet om deze digitaal in te vullen? Laat je dan even helpen. In de supermarkt wordt de komende weken ook een papieren versie uitgedeeld. En in de Rietstek en de Hofstek liggen ze ook voor je klaar. De ingevulde vragenlijsten kun je bij de supermarkt en bij de Rietstek inleveren.