Actiedag huisartsen 1 juli 2022 

Actiedag huisartsen 1 juli 2022 

Beste inwoners van Riethoven en Walik, 
Weer een stukje van de huisartspraktijk Riethoven. 

Deze keer gaat het niet over de praktijk, maar over de huisartsenzorg in het algemeen en dan vooral over de reden voor de actiedag van huisartsen op 1 juli. 
U zult zich misschien afvragen waarom we actie willen voeren. Over een belabberd salaris hebben die dokters toch niet te mopperen? Nee, dat klopt, maar we willen wel graag de aandacht voor een aantal problemen in ons vak en daarbuiten. Misschien heeft u er al één en ander over gelezen in de krant of op sociaal media of iets over gehoord op de radio. 

Wat zijn dan de problemen in onze ogen? 

De vraag naar huisartsenzorg neemt toe. De huisarts is vaak de eerste, die gebeld wordt als iemand een probleem heeft. Daarnaast worden mensen steeds ouder en hebben dan vaak meerdere gezondheidsproblemen. Ook neemt de bevolking van Nederland nog steeds toe en zijn er dus steeds meer huisarts-praktijken nodig. 
Helaas zijn er niet voldoende huisartsen, doktersassistentes en praktijkonder-steuners om deze praktijken mee te vullen. En het salaris van het personeel in de huisartsenzorg is laag voor het werk dat zij doen. 
Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de zorg overdag, maar ook voor de zorg in avond,  nacht en weekend. Steeds meer mensen komen ook bij de huisarts buiten de openingsuren van de praktijk. Dit betekent dat huisartsen naast hun drukke baan overdag dit er nog bij moeten doen.  
Het hele gezondheidszorgsysteem wordt steeds ingewikkelder en onover-zichtelijker. Huisarts en patiënt hebben (samen) steeds meer moeite hier de juiste hulp in te vinden. 
Het hele zorgsysteem is overbelast, waardoor patiënten langer hulp van de huisarts nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen op de wachtlijsten van GGZ, ouderenzorg, opvang in verpleeghuizen en sinds de corona-periode ook vaker op de wachtlijst bij het ziekenhuis. 
Vanuit de overheid en de verzekeraars worden steeds meer zorgvragen bij de huisarts neergelegd. Begeleiding van patiënten met suikerziekte, die insuline gebruiken werd altijd door het ziekenhuis gedaan. Nu door de praktijk-onder-steuner. Mensen met chronische psychiatrische problemen werden eerst door de GGZ begeleid en nu worden deze mensen voor begeleiding naar ons verwezen. 
Op veel plekken in het land is het moeilijk om geschikte huisartspraktijken te vinden. Huisartspraktijken zijn flink gegroeid van 1 huisarts met assistente naar praktijken met meestal meerdere huisartsen en assistentes met daarnaast ook een aantal praktijkondersteuners, soms ook nog verpleegkundigen en praktijkmanagers. Daar is ruimte voor nodig. 
En als laatste merken we dat we steeds meer verantwoording moeten afleggen en de eisen aan onze systemen en werkwijze steeds hoger worden.  

Wat kunnen en willen we bieden als huisartsen? 

Wij willen graag goede toegankelijke en complete zorg bieden in alle levensfases van onze patiënten. In 95% van de gevallen vinden we samen met onze patiënten een oplossing voor hun probleem; in slechts 5% is verwijzing nodig.   
We staan vaak dichterbij onze patiënten dan het ziekenhuis en zijn laagdrempelig bereikbaar. We bediend kwalitatief hoogstaande zorg. En huisartsen houden mede de zorg in zijn totaal betaalbaar. Voor maar 20 euro per maand kunnen 17 miljoen mensen elke dag bij hun huisarts terecht. 

Wat zouden we graag willen?  

Om goede toegankelijke huisartsenzorg te kunnen bieden willen we aandacht vragen door op 1 juli tussen 14-16 uur een manifestatie te organiseren op het Malieveld in Den Haag. Daarnaast zullen er  in de week van 27 juni-1 juli op meerdere manieren aandacht gevraagd worden voor de problemen in de huisartsenzorg. 

We hopen op jullie begrip. 

Voor meer informatie kunt ook terecht op de website van onze beroeps-vereniging www.lhv.nl  

Team huisartspraktijk Riethoven