Alternatieve hulde aan de jubilarissen van het RHC

Alternatieve hulde aan de jubilarissen van het RHC

Eerst zou het op 9 april van dit jaar gebeuren: de huldiging van onze jubilarissen tijdens de jaarvergadering. Tóen werd het 5 november, in de hoop dat COVID-19 ons dan geen parten meer zou spelen. Maar zoals we inmiddels allemaal weten woedt het virus nog steeds voort en kunnen veel activiteiten niet opnieuw opgepakt worden noch doorgaan. En omdat we geen zicht hebben op wanneer Corona bedwongen zal worden en de kust weer veilig zal zijn hebben we besloten het dit jaar anders te doen. 

 Op donderdag 5 en vrijdag 6 november j.l. hebben telkens twee van onze bestuursleden de jubilarissen aan huis bezocht en ze allemaal afzonderlijk persoonlijk gefeliciteerd. Hierbij werden ze voorzien van de versierselen die bij het jubileum horen, begeleid door een digitaal filmpje met een toespraak van ondergetekende. Op deze manier hebben we geprobeerd om de jubilarissen tóch een beetje in het zonnetje te zetten binnen de beperkte ruimte die de Corona-maatregelen ons bieden.  

Janus van den Broek is één van onze ‘founding fathers’ en dat betekent dat hij dit jaar dus al maarliefst driekwart eeuw, 75 jaar,  lid is van onze vereniging! En daarmee is hij vandaag de enige die al vanaf de oprichting lid is van ons muziekcorps. 

75 Jaar geleden begon hij samen met 16 andere jonge kerels met het leren lezen van muzieknoten. En vanwege de schaarste zo net na de oorlog, moest hij een instrument delen met drie anderen. Toen hij het notenschrift eenmaal machtig was begon zijn muzikale carrière bij onze – toen nog – fanfare, op ventieltrombone. In 1971 werd de fanfare omgevormd tot een harmonie en werden er houtblazers toegevoegd aan het gezelschap. Dat was ook het moment waarop Janus zijn ventielen inruilde voor een schuif. En na flink wat repeteren heeft hij uiteindelijk tot in 2015 het RHC versterkt op schuiftrombone. Hij besloot in dat jaar een punt te zetten achter z’n muzikale leven bij onze vereniging, maar bekleedt sindsdien als erelid een belangrijke plaats, nu op de achtergrond. 

In de 75 jaar dat Janus actief lid was van onze vereniging, heeft hij onder 9 verschillende dirigenten gespeeld en heeft hij slechts zelden een repetitie overgeslagen. Zijn hart lag werkelijk bij de harmonie. En ook al werkte hij in ploegendienst en lagen er soms nog andere verplichtingen te wachten: de donderdagavond was voor het RHC bestemd, punt. Daarnaast kon men ook op andere dagen altijd een beroep op hem doen om mee te helpen met activiteiten buiten de repetities, concerten of concoursen om. 

Jan van Herk tradt in 1955 toe tot onze vereniging. In dat jaar werd onze slagwerkgroep, toen nog drumband, opgericht. En Jan besloot om de stoute schoenen aan te trekken en deze eerste trommelaars te versterken met ‘de diepe trom’. Dat is inmiddels dus alweer 65 jaar geleden! 

De diepe trom kun je zien als de fundering in elke slagwerkgroep en daarmee kunnen we zeggen dat Jan wel niet tot de ‘founding fathers’ van onze vereniging behoort, maar wél tot ‘de fundering’! Niet alleen in een ‘staand of zittend’ slagwerkensemble speelt dit instrument een belangrijke rol, maar ook bij optredens op straat. Jan was er dan ook altijd bij als er een serenade gebracht moest worden of als er iets vergelijkbaars plaatsvond. En ook nu speelt hij nog steeds een prominente rol. Inmiddels behoort Jan tot de senioren van onze slagwerkgroep, die vooral uit veel jongeren bestaat. Maar ook tussen die jeugd staat hij nog steeds z’n mannetje en zorgt hij voor rust en continuïteit in de club. Onlangs heeft hij samen met z’n percussie-maten nog de eerste prijs op het Brabants Kampioenschap behaald en vervolgens maarliefst een tweede plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen! 

Jan heeft gedurende die 65 jaren lidmaatschap niet alleen een prominente muzikale rol gespeeld, maar ook altijd zijn betrokkenheid bij allerlei nevenactiviteiten getoond. Het in-en-uit sjouwen van al dat slagwerk-materieel was hem nooit teveel en als er iets getimmerd of in elkaar gezet moest worden, was Jan er bij. Onlangs nog bij het fabriceren van al die vogelhuisjes als onderdeel van de bestrijding van de eikenprocessierups. Hij bekleedt dus met recht de positie van erelid bij het Riethovens Harmonie Corps! 

Dick Mitzer viert weliswaar nog geen gouden, platina of diamanten jubileum, maar wél al één van zilver – een nét zo mooi edelmetaal! Op 23 november 1994 – inmiddels dus ruim 25 jaar geleden – betrad Dick de oefenvelden van het Riethovens Harmonie Corps. 

Totdat hij vanwege zijn werk doorde-weeks niet meer in Riethoven vertoefde en daardoor bij repetities verstek moest laten gaan, bespeelde Dick de klarinet. En stérker nog: hij is dat instrument pas gaan leren bespelen op het moment dat hij lid werd van onze vereniging. Toen nog steeds jong, maar tóch niet meer zó piep, wat betekent dat het leren bespelen van een instrument best een uitdaging was. Maar hij is daarin glansrijk geslaagd en heeft samen met Ryanne van Schayck gedurende lange tijd de derde klarinetpartijen virtuoos tot leven gebracht. Nadat hij door z’n werk niet meer mee kon spelen is hij wél lid gebleven van de harmonie en heeft hij er mede voor gezorgd dat zijn vrouw Catrien onze gelederen kwam versterken. En op die manier werd ook zijn betrokkenheid gegarandeerd. 

Will van Gerwen nam ruim twee jaar geleden afscheid als voorzitter van het Riethovens Harmonie Corps, maar gelukkig niet als lid. Hij heeft nooit als muzikant meegespeeld in het orkest omdat hij naar eigen zeggen ‘geen noot kon lezen’ en ‘het verschil tussen vals en zuiver niet kon horen’. Maar des te meer heeft hij zich op andere vlakken sterk gemaakt voor onze vereniging! 

Will heeft in de koperen periode van 12,5 jaar enorm veel betekent voor ons Corps. Hij trad waar nodig professioneel op en droeg de RHC standpunten met verve uit naar relevante instanties en naar andere verenigingen. Op deze manier heeft hij er altijd voor gezorgd dat onze belangen op de juiste manier en op de juiste plek verdedigd werden. En we zijn blij – en merken – dat hij dat momenteel nog steeds blijft doen, voor ons nu wat meer op de achtergrond. 

Will is weliswaar niet meer onze voorzitter, maar is wél lid van de vereniging gebleven. Daarnaast bekleedt hij het voorzitterschap van ‘Stichting Vrienden RHC’. Deze stichting heeft ons al op meerdere momenten financiële steun geboden. Naast zijn verantwoordelijkheden die hij als voorzitter had, heeft Will ook altijd een prominente rol gespeeld bij de organisatie van onze jaarmarkt en stond en staat hij samen met zijn vrouw Marianne altijd klaar om hand- en spandiensten van verschillende aard te verrichten voor onze harmonie. 

Via deze weg wil ik al onze jubilarissen nogmaals van harte feliciteren met hun jubileum! 
Coert Engels, voorzitter RHC