Bent u een echte Kempenlander?

Bent u een echte Kempenlander?

In 1935 bracht dokter P.A. Barentsen, voormalig arts te Bergeijk, zijn boek “Het Oude Kempenland” uit waarin hij uiteenzet hoe hij kijkt naar de bewoners van de Kempen op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw. 

De volgende passage daarin willen wij u niet onthouden: 

‘Slechts eenmaal in zijn leven wordt de Kempenlander geheel gewassen. Onmiddellijk na de geboorte krijgt hij een grondige beurt. Daarna worden alleen die lichaamsdelen gewassen, die er vuil uitzien. Na het eerste levensjaar krijgen alleen het gezicht en de handen op de weekdagen een matige en op de zondagen een grote beurt. Hier schuilen ten dele godsdienstige-zedelijke motieven achter. Het betasten en het bezien van het naakte lichaam kan mensen gemakkelijk tot verkeerde handelingen drijven. Onmiddellijk na het overlijden wordt het lijk grondig gewassen en, zo nodig, geschoren. Daarna wordt het met grote zorg en piëteit gekleed. Dan blijkt dat de bevolking niet geheel van gevoel voor schoonheid is ontbloot. Vooral de lijken van kinderen en van ongehuwd geblevenen worden keurig getooid met witte en zwarte strikjes en met bloemen van was.’ 

Wij hopen van ganser harte dat u zich wel een echte Kempenlander oftewel hedendaags Kempenaar voelt zonder dat u zich aan bovengesteld criterium houdt! 
Heemkundegroep ‘Van Rijthoven Toen Tot Riethoven Nu’