Berichten Kernraad

Berichten Kernraad

Geef Erven een Plus!
Meer biodiversiteit op Brabantse erven

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Maar ……, onze erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor bewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, wat deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, eikenprocessierupsen vliegen en muizen.

Erfscans voor meer biodiversiteit.
De Kernraad heeft het initiatief genomen om in Riethoven deel te nemen aan het provinciale project ErvenPlus. De gemeente Bergeijk gaat nu samen met Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Riethovense erven. De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk dragen financieel bij aan de uitvoering.

Deelnemer worden?
Bent u woonachtig in Riethoven op een erf in het buitengebied of aan de rand van het dorp op een erf grenzend aan het agrarisch buitengebied? En bent u geïnteresseerd in streekeigen beplanting, aanbieden van nestgelegenheid en soort beschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden op de site van Brabants Landschap brabantslandschap.nl/ervenplus; daar vind u een online formulier waarmee u zich aan kunt melden. Vervolgens wordt contact met u opgenomen voor het inplannen van een afspraak voor een ‘erfscan’. Een deskundige komt dan uw erf samen met u onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen er kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen.
Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingstekening gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord worden gratis plantgoed en/of nestgelegenheden geleverd en wordt het aanbrengen door de lokale natuurwerkgroep begeleid.
Voor de deelnemers aan het project ErvenPlus wordt op dinsdagavond 14 april aanstaande een informatiebijeenkomst georganiseerd. Zij ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. De gemeente Bergeijk wil met dit project ervaring opdoen in Riethoven. In 2021 komen de overige erven in het buitengebied van de gemeente Bergeijk in aanmerking.