Berichten Meer Riethoven

Berichten Meer Riethoven

Vrijwilligers bedankt! 
Er zijn maar liefst 148 vrijwilligers actief voor de coöperatie, de Rietstek en al onze activiteiten. Normaal gesproken is er jaarlijks een leuke bijeenkomst waarbij we hen bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zijn onmisbaar en hun inzet en creativiteit bepaalt het succes van ons allemaal. Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst met zo’n grote groep niet mogelijk. Daarom hebben we dit keer een appelflappen actie georganiseerd om de waardering voor al die vrijwilligers te laten blijken. We hebben bij iedereen een bedank kaart bezorgd waarmee ze op de zaterdag voor Pinksteren 4 heerlijke appelflappen af konden halen. Bijna iedereen is geweest. Bij diegene die op die dag verhinderd waren zijn ze alsnog bezorgd. 

“Bolle Buikjes en Janny bedankt ! 
De kookgroep de “bolle buikjes” (René Coppens, Jack van Otten, René van Doorn) hebben in afstemming met Janny, onze dorpsondersteuner, de afgelopen 10 weken bij maar liefst 33 verschillende adressen zelfgemaakte soep thuis bezorgd. Vanaf de start van de coronacrisis hebben zij elke week een aantal ouderen, vaak alleenstaanden, met deze warme steunbetuiging verrast. Nu het allemaal weer wat versoepeld wordt en de situatie weer een beetje “normaliseert” stopt deze hartverwarmende actie. Janny heeft de actie afgesloten met een mooie boodschap voor allemaal namens de soepmakers, de coöperatie Meer Riethoven en haarzelf. 

De dagbesteding in de Rietstek is weer opgestart! 
Vanaf 1 juni na een lange tijd weer samen. Wel met een kleiner groepje, maar het is een begin. Blije gezichten bij de deelnemers dat ze weer mochten komen. De dagbesteding in de Rietstek is weer opgestart. Op een verantwoorde manier en volgens de geldende richtlijnen van RIVM en GGD. Bovendien is de Rietstek er goed op ingericht. Met het mooie weer van de afgelopen weken zijn er ook buiten prima mogelijkheden. Dagbesteding Riethoven, Dichtbij, zó bijzonder! 

De Coöperatie heeft nu meer dan 200 ambassadeurs! 
De coöperatie is in juni de grens van 200 ambassadeurs/leden gepasseerd. Na iets meer dan een jaar na de oprichting is dat nu al een mooi aantal voor een nieuwe coöperatie. Ons doel ligt echter beduidend hoger en dat is ook nodig om samen van betekenis te zijn en vanuit een brede vertegenwoordiging invloed te kunnen uitoefenen bij overheden en allerlei organisaties die we nodig hebben voor de levendigheid en groei van ons mooie dorp. 

Ben jij nog geen ambassadeur, meldt je dan nu aan! 
www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/cooperatie-riethoven/ambassadeur-van-de-cooperatie-riethoven/ 

Uitbreiding van het bestuur! Het bestuur van de Coöperatie en de Rietstek is in juni uitgebreid met 2 bestuursleden. We zijn daarbij vooral op zoek gegaan naar belangstellenden uit alle leeftijdscategorieën die een goede afspiegeling zijn van onze doelgroepen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren in een of meerdere van onze thema’s (opgroeien, wonen-samenleven, ouder worden en ondernemen). Het verheugt ons dat we Simone van Grotel en Marco Mels bereid hebben gevonden met ons mee te gaan doen. In de 1e Algemene Ledenvergadering (die vanwege de coronacrisis is uitgesteld) zal het voltallige bestuur nog aan alle ambassadeurs worden voorgesteld en geïnstalleerd. Het hele bestuur vind je hier:
www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/cooperatie-riethoven/#bestuur 

Gisella Groenewoud die kort na de oprichting in 2019 als bestuurder was aangesloten stopt er helaas per 1 juli mee vanwege haar verhuizing naar elders. Gisella, bedankt voor al je inzet!