Berichten Meer Riethoven

Berichten Meer Riethoven

Algemene Leden (ambassadeurs) Vergadering 
De Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie Meer Riethoven staat gepland op 14 oktober a.s. om 20.00 in de Rietstek. Ben je ambassadeur van de Coöperatie dan ben je van harte uitgenodigd. We willen wel graag even weten wie er komt i.v.m. de ruimte die we beschikbaar hebben en de corona maatregelen die dan (nog) van kracht zijn.  We kijken overigens ook naar de digitale mogelijkheden om je te informeren of je mening te horen. Alle ambassadeurs ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Via secretaris@cooperatieriethoven.nl kun je ook alvast laten weten of je komt. 

Lezing Puberbrein! 
Pubers in huis? Lezing voor ouders/verzorgers, opa/oma’s en trainers en iedereen die regelmatig met pubers te maken hebben. De lezing door Aletta Smits vindt plaats in de Rietstek op 7 oktober om 19.30 uur.  

Aletta geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het puber­brein. Op een humoristische manier laat ze zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor volwassenen vaak voelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En hoe mensen, die de puberleeftijd zijn ontgroeid, daarmee om kunnen gaan. Dan heb je er begrip voor waarom ze hun huiswerk niet maken. Waarom hun eigen dingen NU moeten en jouw dingen STRA-HAKS. En waarom je zo lekker met ze kunt lachen. 

De lezing wordt georganiseerd door de Coöperatie Meer Riethoven en vindt plaats in de Rietstek op 7 oktober om 19.30 uur en zal duren tot 21:00 uur. Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door de Bibliotheek De Kempen en de dorpsondersteuner. 

We volgen de richtlijnen van het RIVM die dan gelden. Hierdoor zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De Lezing is voor iedereen toegankelijk. Voor leden van de Coöperatie Meer Riethoven is de toegang gratis. Voor niet leden vragen wij 5 euro. Als er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, gaan we deelname via livestream onderzoeken. Inschrijven voor dit evenement kan via het formulier op de website: www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/ of door het scannen van de QR code via uw mobiele telefoon. 

Om zoveel mensen de mogelijkheid te geven om fysiek aanwezig te zijn, vragen wij u vriendelijk het digitaal formulier via de website in te vullen en naar ons toe te sturen. Dit zal ons helpen om de beschikbare plaatsen zo gunstig mogelijk in te delen.  

Volg onze website voor de laatste informatie. In latere nieuwsbrieven van de Coöperatie volgt ook meer informatie. 

Project Achter de Sleutel 

Het is alweer enige tijd geleden dat de inwoners van Riethoven
geïnformeerd zijn over de stand van zaken. Door de coronacrisis is het proces nog eens extra vertraagd. Ondertussen is er wel doorgewerkt aan de grondverwerving, planvorming en onderzoeken. 

De stedenbouwkundige schets die destijds in het participatietraject met de werkgroep ZIED en het dorp is vastgesteld, is in overleg met  gemeente Bergeijk verder uitgewerkt. De ontwikkelaars leggen nu de laatste hand aan het “voorontwerp bestemmingsplan”. Zo’n plan bevat regels o.a. over het aantal woningen, de mogelijkheden voor aan- en bijbouw, de verkaveling en de inrichting van het openbaar gebied. Er is gekozen voor “bouwen op maat” waardoor ingespeeld kan worden op de wensen van de belangstellenden. 

Dat plan wordt in September voor inspraak en goedkeuring voorgelegd aan de inwoners van Riethoven en de gemeenteraad. 

Dat vraagt nog wel creativiteit omdat een “grote” bijeenkomst organiseren tot nu toe onmogelijk was en ook in september moeten we dat slim en corona proof organiseren.  

Hier zie je het nieuwe projectlogo van “Achter de Sleutel” 

Alle communicatie vindt nu voornamelijk plaats via de speciaal daarvoor ingerichte website. Daarnaast kun je (als je je daarvoor aanmeldt) regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd krijgen die je op de hoogte houdt van de
laatste ontwikkelingen. Dat kan via de website: www.achterdesleutel.nl. Je kunt je daar ook als belangstellende melden. Diegenen die zich de afgelopen jaren al bij ons als belangstellende gemeld hebben hoeven dat niet opnieuw te doen. Zij zijn al geïnformeerd en krijgen de nieuwsbrieven toegestuurd.  

De nieuwsbrieven over het project worden verstuurd namens Achter De Sleutel VOF, een ontwikkelcombinatie van Keersop Projectontwikkeling & Bouwbedrijf Van Santvoort. Zij gaan het project realiseren. 

Riethovense Sportweek  
Dit jaar kon het vakantiewerk niet doorgaan in de normale vorm en daarom hebben we de Riethovense sportweek georganiseerd van 13 t/m 16 juli. Het was een daverend succes!  De kids hebben zich kostelijk geamuseerd en de ouders waren ook blij dat ze toch een leuke bezigheid in de vakantie hadden. We bedanken de organisatoren, de vrijwilligers en Jan en Nel van Grotel voor de hulp en het gebruik van hun weiland.   

Nieuwsbrieven van de Coöperatie Meer Riethoven. Nog geen ambassadeur, lid of vrijwilliger van de Coöperatie?  Toch nieuws­gierig wat we doen en wat er in onze nieuwsbrieven staat. Kijk dan eens op de website: www.meerriethoven.nl/nieuwsbrieven-cooperatie-meer-riethoven 

Daar kun je alle 8 nieuwsbrieven die we dit jaar al verstuurd hebben vinden en lezen. 

Dagbesteding Meer Riethoven verlengt het zomerprogramma! 
Lachende gezichten, enthousiaste vrijwilligers en creatieve begeleidsters. In de vakantietijd zijn alle deelnemers naar de Dagbesteding kunnen komen door het aangepaste en veilige zomerprogramma. En het aantal deelnemers nam ook nog toe! Dat geeft ons de overtuiging en nog meer enthousiasme om na de vakantie door te gaan met het aangepaste programma. Dit betekent dat alle 17 deelnemers kunnen blijven komen als de Rietstek vanaf 24 augustus weer voor iedereen opengaat. We kunnen gebruik maken van twee ruimtes, de foyer en de soos om de groep te splitsen.  We gaan door met 2 begeleidsters en twee vrijwilligers op de groep. Op de donderdag blijft Sjaak Coenen komen en zorgt voor “beweging” in de grote zaal met z’n allen. Zoals het er nu uitziet zullen de corona maatregelen nog langere tijd voor aanpassingen zorgen. In september gaan we met de gemeente overleggen over de randvoorwaarden die nodig zijn om in het najaar en in 2022 op de vertrouwde wijze door te kunnen gaan met Dagbesteding; Dichtbij, zó bijzonder!