Berichten Meer Riethoven

Berichten Meer Riethoven

Rietstek nog tot 8 februari gesloten! Door de verlenging van de lockdown vanwege de coronacrisis blijft De Rietstek is in ieder geval nog tot 8 februari gesloten. Alleen de dagbesteding kan er gebruik van maken. Rond die datum zal blijken wat de regering dan adviseert of beslist.  

Moord in Riethoven 
Georganiseerd door de Bende van Riethoven 

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn ruim 33 teams (stellen en gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar) bezig geweest om de moord op Ruud Das op te lossen. Een spannende en coronaproof speurtocht. De jongeren van de Bende van Riethoven hebben het gehele spel in elkaar gezet. 

De teams konden via Instagram- en live aanwijzingen de moord in het dorp oplossen en moordenaar proberen te vinden. Het zat heel goed in elkaar. Na drie dagen had ongeveer de helft de juiste verdachte opgespoord. Maar toen had nog niet iedereen het moordwapen en of moord locatie gevonden. Inmiddels is bekend dat Nel van Grotel (de ijzerboerin) de moordenaar was die met een bijl de moord pleegde in de Riethovense vlindertuin. 

Super trots dat we in Riethoven deze club hebben die met zoveel energie dit voor andere doet. Jongeren zijn dus niet meer de toekomst maar het heden. We hebben heel veel positieve reacties gehad. Geslaagd succes dus!  

Wim Coolen heeft van deze moordspelactiviteit een mooie video gemaakt. Die kun je bekijken via de dorpswebsite
www.meerriethoven.nl/riethoven-in-beeld/

of deze link;  https://youtu.be/cS4ktimHKQ8 

Janny (Dorpsondersteuner) vanaf 1 januari 2021 bij de Coöperatie Meer Riethoven! 
Vanaf de start van de dorpsondersteuning in maart 2015 was de Kernraad (de werkgroep ‘Zorg in eigen Dorp’) de opdrachtgever en begeleider van Janny als Dorpsondersteuner in Riethoven. 

Bij de oprichting van de Coöperatie, als opvolger van “Zorg in eigen Dorp”, zijn een aantal activiteiten waarbij de dorpsondersteuner actief betrokken is, in 2019 en 2020 overgegaan naar de Coöperatie. Denk o.a. aan de Dagbesteding, de Bezoekgroep, Project Achter de Sleutel. 

Vanaf 1 januari 2021 is nu ook de Dorpsondersteuner overgegaan naar de Coöperatie.  

De activiteiten van de Dorpsondersteuner passen vanwege de focus op het sociaal-maatschappelijke werkveld en activiteiten beter bij de Coöperatie. De Dorpsondersteuner is de Coöperatie behulpzaam bij het realiseren van de doelstellingen op de thema’s opgroeien, wonen en samenleven en ouder worden.  

Via het Samenwerkingsoverleg Riethoven blijft de Kernraad uiteraard betrokken bij de dorpsondersteuning. 

De Dorpsondersteuner is er voor alle inwoners en verenigingen in het dorp. Iedereen in Riethoven mag een beroep op haar blijven doen. 

Welkom Janny! 

Waar hebben onze jongeren behoefte aan als we nog langer in Lockdown gaan? 
Deze vraag stelde de coöperatie aan mij!  

Zij zouden namelijk graag iets meer willen doen voor de Riethovense jongeren, zeker nu de carnaval er niet zal zijn op de vertrouwde wijze.  Doordat alle andere activiteiten, feesten en festivals ook stil liggen en iedereen rondom huis verblijft , is het moeilijk om een beeld te krijgen waar jongeren  behoefte aan hebben.  Samen met leden van de coöperatie en Rietstek zouden wij graag in contact komen met jongeren om ingefluisterd te krijgen waar behoefte aan is, zolang de beperkende maatregelingen nog lopen. Of misschien kunnen zij ook duidelijk aangeven op welke manier de Rietstek, naast de bestaande activiteiten nieuwe activiteiten kan ontwikkelen voor na de lockdown.  

Ik weet dat we zonder jullie inbreng niet het juiste gaan doen. Gebruik je stem en laat van je horen. Het maakt niet uit wat je wil laten horen, wij luisteren graag! 

Appen naar mij mag of stuur je bericht naar rietstek@meerriethoven.nl 

Janny Stevens, Dorpsondersteuner, 06-55225856.