Berichten rondom kerk en parochie

Berichten rondom kerk en parochie

Het was een heel mooi dorpsfeest de afgelopen periode van 22 Februari tot tot en met Aswoensdag in ons mooie Riethoven.

Het was voor mij de eerste ervaring hier met de Bremspoersen, de Brem-spoerserinnen en de Bremspoerskes in Bremspoersengat, om samen het Carnavalsfeest te vieren. Het begon met de viering in de Kerk. Dat was een mooie gebedsviering samen met de Riethovenaren. Ik heb ook nog een mooie carnavals onder-scheiding mogen ontvangen van Prins Stef d’n Urste en van jeugdprins Guustaaf. Deze feesten helpen ons meer na te denken over hèt mooie feest dat nog te gebeuren staat in het midden van april, namelijk het Paasfeest. 

In deze veertigdagentijd of in deze vastentijd herdenken we ook de passie, de lijdensweg van Jezus. Met Pasen verheugen we ons over Zijn verrijzenis uit het graf. Dat is het centrale punt van het Christendom. Pasen is het feest van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Want het leven wint het altijd van de dood. 

Dat geloven wij als christenen en daarom ontsteken wij elk jaar op de Paaszaterdag het nieuwe licht, het nieuwe vuur dat dan gezegend wordt. Er wordt dan een nieuwe paaskaars aangestoken in alle parochiekerken op de hele wereld als een teken van de verrezen Heer, die alles nieuw maakt. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons ook weer vernieuwen met Pasen. 

‘De Heer leeft’, verkondigen de christenen over de hele wereld. Mensen die bedroefd zijn, die door angst en zorgen overvallen worden in deze wereld getroost, maar wij weten met onze hoop dat er steeds een derde dag komt, namelijk de dag van de verrijzenis. Pasen heeft een plaats in deze wereld waar mensen zorg willen dragen voor mensen in nood, daar waar mensen zich inzetten voor de heelheid van de schepping.

Pater Pushparaj, HGN.