Berichten rondom kerk en parochie

Berichten rondom kerk en parochie

Een woord van hoop en troost 

Beste Riethovenaren en Parochianen, Wij misten heel erg de sacramentele vieringen en gebedvolle gebeurtenissen in deze afgelopen maanden. Wij zijn zeer dankbaar dat wij toch in beperkte manier weer naar de kerk mogen komen bezoeken. op alle gebieden van ons leven getroffen door de invloed van het coronavirus gedurende de afgelopen maanden. Ook op ons kerkelijk, sacramentele leven heeft het virus een enorme impact. Ons is veel ontnomen. We konden geen sacramenteel Pasen, Mariale vieringen en de Hemelvaartsdag vieren. We mochten al geen eucharistie vieren. Ook in de komende tijd, zullen we voorzichtig, in de richtlijnen van de Staat en de Kerk, ons gemeenschappelijk leven moeten leiden. Het virus heeft ons veel ontnomen. En er komt misschien de vraag; waarom is zo? Wij worden verdrietig en depressief. God is in Christus mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is gestorven en verrezen om ons de ware weg te wijzen en ons helpen te doen volgen. Christenen zijn mensen van de realiteit, en dat met een grote ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid voor wat God ons in deze situaties wil zeggen en waartoe Hij ons wil bewegen. Hierom gaat het zo: de realiteit van het leven aanvaarden. Hierin zoeken wij Gods aanwezigheid en ontdekken wij Zijn barmhartigheid. Wij mogen Hem volgen, die voor ons de weg, de waarheid en het leven. Wij erkennen Hem in en door onze liefde en zorg voor de medemensen die in nood zijn. Zo mogen onze hoop en houvast in deze tijd moge zijn. 

Pater Pushparaj, HGN.  
06-24453145