Berichten van de Kernraad.

Berichten van de Kernraad.

Jubileumjaarvergadering uitgesteld.

Op 28 november 2021 bestond de Stichting Kernraad Riethoven 25 jaar. De Kernraad wilde haar jubileum graag vieren met een feestelijke Jubileumjaarvergadering op 22 november 2021.

Vanwege het risico op een besmetting met het corona-virus en de maatregelen van de overheid om dat te voorkomen heeft de Kernraad helaas moeten besluiten om deze bijeenkomst uit te stellen.

De Kernraad heeft het voornemen om begin 2022, als de corona-situatie dat mogelijk maakt, haar jubileum alsnog samen met de Riethovense gemeenschap enigszins feestelijk te vieren.

€ 269 voor onderhoud AED-netwerk: Hartelijk dank.

Bij de ClubSupport-actie hebben 37 leden van de Rabobank hun stem gegeven aan de AED-werkgroep van de Kernraad, goed voor een donatie van € 269 van Rabobank de Kempen. Het bedrag zal gebruikt worden voor het onderhoud van het reanimatie-netwerk in Riethoven.

De AED-werkgroep bedankt de Riethovenaren en Rabobank de Kempen voor deze bijdrage.

BedrijfsHulpVerleners meld je aan bij Hartslag.Nu.

Riethoven heeft dankzij de donaties uit de gemeenschap een volledig dekkend AED-netwerk. Elke woning in ons dorp is bij een incident met hartfalen binnen de cruciale zes minuten bereikbaar voor een hulpverlener met een AED.

Bedrijfshulpverleners zijn ten behoeve van het calamiteitenplan van hun bedrijf geïnstrueerd om te reanimeren, maar hebben zich vaak niet aangemeld bij het landelijke reanimatienetwerk HartslagNu.

Vandaar de oproep aan Bedrijfshulpverleners, die bij Riethovense bedrijven werken of in het dorp wonen, om zich aan te melden bij HartslagNu.

Hoe meer hulpverleners bij een 112-melding kunnen worden opgeroepen, hoe sneller gereanimeerd kan worden en hoe groter de kans is dat een slachtoffer een hartstilstand zonder gezondheidsschade overleeft!

Kernraad Riethoven.