Berichten van de Kernraad – Jaarvergadering

Berichten van de Kernraad – Jaarvergadering

Openbare Jaarvergadering Kernraad 2019. 
De Openbare Jaarvergadering 2019 van de Stichting Kernraad Riethoven op 18 november jongstleden in de Hofstek werd bijgewoond door ongeveer 60 belangstellenden. 

Hoogtepunten in deze vergadering waren: 
• de start van een onderzoek naar de toekomst van de gemeenschaps­voorzieningen in Riethoven met een ‘dorpsvoorzieningenplan’ als beoogd resultaat; 
• de bekendmaking van het voorlopige resultaat van de donatie-actie voor het inrichten van een lokaal duurzaam dekkend reanimatienetwerk; 
• het aftreden van Math Stultiens als voorzitter van de Kernraad en de presentatie van Will van Gerwen als zijn opvolger. 

Kort samengevat heeft de Kernraad tijdens de jaarvergadering laten zien, dat ze samen met de dorpsgenoten ons mooie dorp wil presenteren (Pronkwandelingen, hartveilig (AED-actie), fietsvriendelijker (Fietspaden) en biodiverser (ErvenPlus)) wil maken en wil voorbereiden op de toekomst (Dorpsvoorzieningenplan). 

Namens de Kernraad Riethoven,
Will van Gerwen, voorzitter Kernraad Riethoven
kernraad.riethoven@gmail.com