Berichten van de Kernraad – Nieuwe voorzitter

Berichten van de Kernraad – Nieuwe voorzitter

Will van Gerwen nieuwe voorzitter van de Kernraad. 

Tijdens de Openbare Jaarvergadering van de Kernraad op 18 november jongstleden is Will van Gerwen gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Kernraad. Hij volgt Math Stultiens op, die in dezelfde vergadering afscheid heeft genomen van de Kernraad. 

 Will is een jaar geleden toegetreden tot de Kernraad en is vanaf zijn toetreding voorzitter van het Samenwerkingsoverleg Riethoven. Hij heeft zich het afgelopen jaar vooral beziggehouden met de voorbereidingen voor het onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen en is lid van de werkgroep van vrijwilligers, die het duurzaam dekkend reanimatienetwerk inricht.  

Will is in het verleden voorzitter van het hoofdbestuur van de voetbalclub VV Riethoven en van het Riethovens Harmonie Corps geweest. Hij heeft daaraan een uitgebreid netwerk overgehouden, dat hem in zijn nieuwe rol uitstekend van pas zal komen. 

Onze nieuwe voorzitter treedt aan op het moment dat er voor de Kernraad en drukke en interessante tijd aanbreekt. Het opstellen van een ‘dorpsvoorzieningenplan’ en dat vervolgens realiseren wordt een complex en tijdrovend project. Verder treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking, die onder andere de gemeente verplicht samen met haar inwoners een omgevingsvisie op te stellen; te verwachten valt dat de dorpsraden hierin een belangrijke rol gaan spelen.  

De Kernraad is blij met haar nieuwe voorzitter, ziet vooruit op een goede samenwerking en wenst Will veel succes en vooral veel plezier in deze nieuwe uitdaging. 

Kernraad Riethoven