Beste hulpverleners en gecertificeerde AED-gebruikers Riethoven

Beste hulpverleners en gecertificeerde AED-gebruikers Riethoven

Opgeven belangstelling herhalingscursus reanimatie/AED 
Na enkele bijzondere jaren waarin het corona virus ons de mogelijkheid ontnam, om een jaarlijks terugkerende herhalingscursus te organiseren, willen wij de draad weer oppakken. 

Eind Maart of begin April 2023 willen wij als werkgroep weer een herhalings-cursus organiseren welke ongeveer twee uur zal duren. Wij willen deze cursus weer aanbieden in Riethoven, maar zijn wel benieuwd of er voldoende belangstelling is om dit in te kunnen vullen. Daarom bij deze het verzoek om eventuele belangstelling aan ons kenbaar te maken, door uw naam en adres aan ons door te geven op mail adres: Kernraad.Riethoven@gmail.com. Bij voldoende belangstelling zullen wij met een gecertificeerde instantie de datum, tijdstip, kosten en locatie gaan bepalen en de geïnteresseerde via een persoonlijke mail gaan uitnodigen. 

Na deelname ontvangt u tevens een  officieel certificaat van deelname. Graag zien wij uw melding m.b.t. belangstelling voor 1 maart a.s. tegemoet, zodat we voldoende tijd hebben voor een verantwoorde planning en organisatie. 

Werkgroep AED Riethoven.