Beste inwoners van Riethoven 

Beste inwoners van Riethoven 

Hopelijk is iedereen het nieuwe jaar goed begonnen en we hopen dat jullie dromen en verwachtingen werkelijkheid zullen worden. Dromen maken ons leven spannender. 

Voor de meeste Brabanders is Carnaval een groot feest van samen zijn, gezelligheid en plezier. Het is een tijd van zorgeloos leven. Het is een tijd om feest te vieren met elkaar. 

Misschien dat je de oorsprong van dit feest niet meer weet. Het woord Carnaval is afgeleid van het Latijnse woord Carnus (vlees). Voor de christenen is het onthouden van vlees een vorm van solidariteit met het sterven van Christus aan het kruis voor de wereld. Het is een vorm van onthouding van dingen die mensen blij maken en geluk geven. Het eten van vlees en andere aangename dingen wordt beperkt of onthouden in verband met het lijden en sterven van Christus, onze God. 

De tijd van vasten en bezinning begint op Aswoensdag. Op deze dag komen de christenen naar de kerk om een askruisje te ontvangen en dan begint het vasten, 40 dagen lang tot het Paasfeest,  de verrijzenis van Christus. Tot aan het Paasfeest wordt er gevast, gebeden en goed werk verricht om deze tijd tot een vruchtbare tijd te maken. 

Door het verbranden van de oude palmtakken (ik leg jullie dit volgende keer uit) van afgelopen jaar krijgt men as. Deze as wordt gezegend door de priester en iedereen wordt getekend met deze as, ook de priester. 

As symboliseert de nietigheid van de schepping. Vuur verbrandt alles tot as. Ons leven is ook nietig wanneer wij aan as denken. Denk maar aan de crematie bij de begrafenis van mensen die gestorven zijn. 

Ik wens jullie, ondanks dit niet zo leuke bericht, toch een fijne tijd toe. Besef dat alles van God komt, ook ons leven. Wij hebben ons leven niet zelf gemaakt maar gekregen via onze ouders. Laten wij hun danken voor het doorgeven van het leven. 

Veel plezier met carnaval en probeer het leven niet alleen voor onszelf goed te maken maar laten we dat ook delen met onze mede mensen. 

Ik vind het erg fijn en zal gelukkig zijn als ik velen van jullie mag ontmoeten op Aswoensdag, de afsluiting van Carnaval. 

Tot ziens. 
Kapelaan Pietro