Beste lezers van de Houwmouw 

Beste lezers van de Houwmouw 

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en mijn goede voornemen van vorig jaar om wat vaker een stuk te schrijven voor de Houwmouw is niet geslaagd. 

Maar goed: nieuw jaar, nieuwe kansen! 
Hopelijk bent u het nieuwe jaar op een fijne manier gestart.  
Afgelopen jaar heb ik samen met Corien van der Sluijs (huisarts Riethoven) een cursus gevolgd over positieve gezondheid en hoe dat in te zetten in de huisartspraktijk. Dat was een goed voornemen dat wel gelukt is 😉  

Mogelijk heeft u al wel vaker gehoord van positieve gezondheid. Mogelijk niet.  
Het idee achter positieve gezondheid is simpel: gezondheid betekent niet alleen dat je niet ziek bent, maar gaat vooral over hoe je zorgt voor je eigen welzijn. In positieve gezondheid wordt dat welzijn beschreven vanuit 6 verschillende punten: je lijf, je hoofd, dagelijkse functioneren, meedoen, kwaliteit van leven en zingeving. Door vanuit deze verschillende invalshoeken te kijken kom je tot een veel breder begrip. Om dit te doen wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst en een soort spinnenweb (een tekening, waarop je ziet hoe je scoort op de 6 punten). 

Mocht u dit een interessante manier van kijken vinden dan kunt u meer informatie vinden op de website www.iph.nl. Hier kunt u ook de vragenlijst (spinnenweb) vinden. Wanneer u het interessant vindt om dit met de huisarts te bespreken kunt u ook bij haar terecht. Ook bestaan er workshops “positief gezond” in de regio en online. U kunt hier aan deelnemen door u op te geven via www.dsp-zorg.nl. U hoeft niet alle avonden te volgen, maar u kunt ook bij 1 avond aansluiten. 

Voor de corona-pandemie hebben we al een keer een avond over positieve gezondheid gehouden voor de KBO. Komend jaar op 14 maart willen we dit weer doen en dan dieper ingaan op de zingeving.  

Een ander voornemen van onze huisartspraktijk was om meer gebruik te maken van “e-health”. E-health is een mooi woord voor alle oplossingen, waar ICT gebruikt wordt om de gezondheidszorg te ondersteunen. 

In onze huisartspraktijk kunt u online inzage krijgen in uw dossier via MijnGezondheidNet. Ook kunt u de bijbehorende app gebruiken, MedGemak. Met de app kunt u online medicatie bestellen, online een afspraak maken of een vraag stellen. Het dossier inzien gaat alleen via de website. Een andere mogelijkheid is het opsturen van een foto van bijvoorbeeld een wond of een uitslag van de huid. De assistente kan u hier een link voor sturen. 

Wat we graag nog zouden willen gaan uitproberen is het gebruikmaken van videoconsulten. Het is mogelijk met ons systeem, maar we hebben er nog weinig ervaring mee. Mocht u nu denken: dat wil ik wel proberen, dan horen we dat graag! Natuurlijk is dit niet voor spoedeisende klachten en ook niet voor klachten, waar lichamelijk onderzoek voor nodig is. We zijn op zoek naar minstens 10 vrijwilligers komende maanden! 

Zoals u misschien al gehoord heeft is onze waarnemend huisarts Klara van der Schuit per 1 januari gestopt in onze praktijk. We zijn heel blij met al het werk dat zij heeft verricht. Per 1 januari start er ook weer een nieuwe waarnemend huisarts. Haar naam is Lia ten Hove. Zij zal op dinsdagmiddag en woensdag de gehele dag aanwezig zijn. 

Helaas is ook onze praktijkondersteuner jeugdGGZ Nanne van Aaken per 1 januari gestopt in onze praktijk. Marja Bozuwa, onze andere praktijk-ondersteuner GGZ zal haar uren overnemen. 

Al met al weer wat veranderingen voor aankomend jaar.  Namens het hele team wens ik u alsnog een goed 2023 en mogelijk tot ziens. 

Met vriendelijke groeten namens ons hele team 
Suzanne Schellekens, Huisarts