Beste mensen

Beste mensen

Zoals beloofd een nieuw stuk voor in de Houwmouw vanuit huisartspraktijk Riethoven.  
Deze keer over het zorgprogramma geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

We bestaan uit lichaam en geest samen, dus we moeten ook goed zorgen voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. 

We hebben 2 praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) binnen onze huisartsenpraktijk. Zij bieden zorg op psychisch gebied, zoals ze ook hieronder beschrijven. 

Beide praktijkondersteuners (POH)GGZ werken vanuit de zorggroep Pozob bij onze huisartsenpraktijk. Zij leveren huisartsenzorg en het valt dus altijd binnen de verzekerde zorg als je bij hen terecht komt. De verwijzing van een patiënt naar de praktijkondersteuner loopt altijd via de huisarts. Heeft u een psychische klacht dan maakt u dus altijd eerst een afspraak bij de huisarts. 

Naast de zorg binnen de huisartspraktijk kunt ook zelf aan de slag via de inloopgroepen positieve gezondheid. U kunt zich hier zelf voor aanmelden via dsp-zorg.nl.  

Ook worden er via de zorggroep meerdere cursussen aangeboden, zoals mindfulness (bij somberheidsklachten), grip op stress en omgaan met paniekklachten. Deze lopen wel via de praktijkondersteuners. 

De praktijkondersteuner kan ook gebruik maken van minddistrict. Dit is een online omgeving, waarin je verschillende oefeningen kunt doen en bijvoorbeeld een dagboek bij kunt houden. Vanaf dit jaar kunnen zij ook het hulpmiddel Psyscan inzetten. Dit is een soort vragenlijst, waardoor de praktijkondersteuner beter kan zien, waar u last van heeft en u dan dus ook beter zorg kan leveren. 

Praktijkondersteuners GGZ 
Zoals ik al schreef is onze vorige praktijkondersteuner GGZ Annelies van Gool per 1 maart met pensioen gegaan. Mocht u nog een boodschap voor haar hebben, dan kunt u deze afgeven bij onze huisartspraktijk. 

Hierbij stelt haar vervanger Marja Bozuwa zich voor en schrijft ook haar collega Nanne van Aaken opnieuw een klein stuk, zodat u met haar kennis kunt maken. 

Mijn naam is Marja Bozuwa en vanaf maart 2022 ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk in Riethoven als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ. Hiernaast ben ik ook werkzaam in een huisartsenpraktijk in Eersel.  

Voordat ik als POH-GGZ ging werken heb ik veel ervaring opgedaan als psychiatrisch verpleegkundige binnen de GGZ. Daarnaast heb ik ook een aantal jaren mogen werken in de (terminale)thuiszorg. 

Binnen de praktijk kan ik worden betrokken bij patiënten met psychische problemen. Dit is heel breed, denk hierbij aan depressieve klachten, burnout, piekeren, slecht slapen, etc. Mijn taak is om samen problemen te verhelderen en verbanden te zoeken. Vervolgens gaan we samen op zoek naar mogelijkheden en eventuele oplossingen om de klachten te verlichten. Dit kan door psycho-educatie en probleem-oplossende therapie. Indien nodig wordt u verwezen naar bijvoorbeeld een psycholoog of kan de behandeling ook gecombineerd worden (POH-GGZ/psycholoog). Zo nodig kunnen we ook een eenmalige consult aanvragen bij bijvoorbeeld een psycholoog, verslavingsarts of psychiater. 

Tot eind april ben ik werkzaam op dinsdagmiddag. Vanaf 1 mei werk ik op de maandagmiddag en vrijdagochtend.

Mijn naam is Nanne van Aaken en ik ben vanaf februari 2019 werkzaam als praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk in Riethoven. Hiernaast werk ik ook in Steensel en Reusel. Ik begeleid met name kinderen en hun ouders, maar ook jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. 

Hiervoor ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest als ambulant begeleider van kinderen, jongeren en volwassenen met diverse psychiatrische en/of psychosociale problemen. Ook heb ik ruime tijd gewerkt als coach/ werkbegeleider. Ik heb collega’s begeleid bij het hulpverleningsproces en me ingezet voor onder andere deskundigheidsbevordering. 

Als praktijkondersteuner GGZ zetten we in op het verhelderen van problemen. Samen nemen we de tijd en ruimte om te ontdekken wat de precieze problemen zijn en wat passend is. De ene keer is begeleiding vanuit de praktijkondersteuner voldoende. De andere keer is een verwijzing meer passend. De praktijk-onder-steuner heeft contacten met behandelaren in de regio, en stemt af en werkt samen.  

Ik ben in Riethoven werkzaam op maandagochtend, en hoop zo bij te dragen aan snelle en laagdrempelige hulpverlening. 

We wensen iedereen een goede gezondheid voor lichaam en geest en mocht u tegen problemen aanlopen, dan kunt u bij ons terecht. 

Met vriendelijke groeten,  
Team Huisartspraktijk Riethoven