Collecte Alzheimer

Collecte Alzheimer

De collecte voor Alzheimer die in november j.l. werd gehouden heeft in Riethoven het mooie bedrag van  € 1075,- opgebracht. Een record niet alleen in Riethoven, landelijk bracht de collecte ruim € 2.000.500,- op. Het geeft aandat mensen echt willen geven voor een toekomst zonder dementie!!  Alzheimer Nederland heeft al veel onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt, maar er is nog meer kennis nodig om door onderzoek de grenzen van kennis over dementie te verleggen om uiteindelijk tot een behandeling tegen dementie te komen.

Mede door de opbrengst van de collecte kan dit onderzoek doorgaan! Alzheimer Nederland dankt alle collectevrijwilligers en iedereen die een bijdrage heeft gegeven !! 

Namens Alzheimer Nederland, Rieky de Brouwer