Collecte Dierenbescherming

Collecte Dierenbescherming

In de week van 27 september tot 4 oktober komt de collectant van de Dierenbescherming bij u langs voor een bijdrage voor het werk van de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming zet zich met grote betrokkenheid in voor dieren in nood en vergeten dieren.

Het geld wordt goed besteed en gaat met name naar asiel-, ambulance- en inspectiewerk in de regio.

Steun ons ! Dank voor uw bijdrage !

Wil je graag meehelpen met de collecte of wil je in je eigen straat collecteren dan kun je je aanmelden bij Gera Appels, 06-46905335.