De deelkast

De deelkast

Onder het motto “weggooien is toch zonde” zijn we gestart met een deelkast in Riethoven. Deze kast vind je in de droogloop (de altijd vrij toegankelijke verbinding tussen de Rietstek en de Hofstek). Juist hier bij de Rietstek omdat de plek overdekt is, vanuit verschillende kanten bereikbaar is en je niet ziet of iemand iets komt brengen of halen. We hopen dat deze kast regelmatig gebruikt gaat worden.

Heb je artikelen over die door anderen nog gebruikt kunnen worden, denk aan houdbare etenswaren, schoonmaakproducten of verzorgingsmiddelen, laat ze dan achter in de deelkast. Je maakt er andere Riethovenaren vast blij mee!  

Spelregels

In de deelkast mogen alleen houdbare artikelen geplaatst worden (geen versproducten en geen producten die over de houdbaarheidsdatum zijn). Aangebroken verpakkingen, alcohol en rookwaren zijn niet geschikt om in de deelkast te plaatsen. Dit soort producten kun je beter persoonlijk weggeven. Met schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten zoals zeep of tandpasta maak je veel anderen blij. Kleine snuisterijen of gebruiksartikelen zijn welkom wanneer ze IN de kast passen.

Een goed idee want weggooien is zonde: elkaar helpen en (voedsel)verspilling tegengaan. Een deelkast waaruit je NEEMT wat je nodig hebt en GEEFT wat je kunt missen.

Een werkgroep van bewoners zal de inhoud van het kastje dagelijks controleren.

Meer weten?

Neem contact op met Jeanne Geerts (tel 06-53248202).