De Kernraad zoekt nieuwe leden!

De Kernraad zoekt nieuwe leden!

Vanwege de coronamaatregelen en vooral het ontbreken van de mogelijkheden voor fysiek overleg hebben de activiteiten van de Kernraad zich in de afgelopen maanden noodgedwongen tot de hoogstnoodzakelijke beperkt. Nu het risico op besmetting met het Covid19-virus afneemt en het strikte coronaregime geleidelijk aan wordt versoepeld, hervat de Kernraad haar activiteiten en worden haar projecten weer opgestart.

Ook onze relaties, waaronder ook de gemeente Bergeijk, brengen hun activiteiten naar hun normale niveau en trachten daarbij tevens de tijdens de corona-crisis opgelopen achterstanden in te lopen. Daardoor valt te verwachten dat er voor ons een erg drukke tijd aankomt en dat is reden om de Kernraad met enkele leden uit te willen breiden.

De Kernraad Riethoven heeft als missie het bevorderen van de leefbaarheid van Riethoven en van het welzijn van de Riethovenaren. De Kernraad doet dat door de overheid, met name de gemeente Bergeijk, gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast neemt de Kernraad initiatieven voor projecten die de leefbaarheid van het dorp bevorderen.

De leden van de Kernraad opereren onafhankelijk en op persoonlijke titel en zijn bij hun werkzaamheden niet gebonden aan een politieke of andere organisatie. Bij alle adviezen en projecten staat het zoeken en vinden van draagvlak onder de inwoners van Riethoven op de eerste plaats.

Overigens is de Kernraad voor de gemeente Bergeijk ‘slechts’ een van haar adviesorganen. Besluiten worden, mede op basis van alle ingebrachte adviezen, genomen door de door u gekozen leden van de gemeenteraad.

In de afgelopen jaren is de Kernraad uitgegroeid tot een volwaardige gespreks-partner van alle geledingen binnen de gemeentelijke organisatie. Een belangrijk dossier waarin de Kernraad een grote rol gespeeld heeft is bijvoorbeeld de realisatie van het nieuwe dorpscentrum. Maar ook over zaken als de Grenscorridor N69 met de bijbehorende nieuwe fietspaden en natuurcompensatie, en de verkeers-veiligheid en verkeersoverlast heeft de Kernraad regelmatig overleg met de gemeente.

Daarnaast worden op initiatief van de Kernraad, vaak samen met de gemeente, en steeds met de hulp van Riethovense verenigingen en vrijwilligers projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de Plaetsen, de oprichting van het oorlogsmonument, de introductie van de Dagbesteding en de installatie van een lokaal reanimatienetwerk. Op dit moment is het belangrijkste Kernraad-project een onderzoek naar de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in het dorp.

De Kernraad verleent op basis van een breed gedragen voordracht van dorps-genoten de lokale onderscheiding D’n Bouwman aan personen, die een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid van Riethoven geleverd hebben.

De Kernraad telt op dit moment zes leden, die elk min of meer een eigen aandachtsgebied hebben, waarbij het streven is dat steeds minimaal twee Kernraad-leden bij een onderwerp betrokken zijn.

Zoals aangegeven willen we, ook vanwege de vele ontwikkelingen in ons dorp en in onze gemeente, graag enkele nieuwe collega’s verwelkomen om de werkzaamheden beter te kunnen verdelen.

Dus als u zich betrokken voelt bij het wel en wee van de Riethovenaren en graag wil bijdragen aan een nog prettiger woonomgeving voor u en uw dorpsgenoten, meldt u dan voor nadere informatie aan via kernraad.riethoven@gmail.com.

Kernraad Riethoven