De werkgroep Supermarkt Riethoven

De werkgroep Supermarkt Riethoven

Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de vorige Houwmouw en Nieuwsbrieven, is de werkgroep bezig met de toekomst van een supermarkt in Riethoven. Momenteel zoekt de SPAR, de huidige huurder van het pand, een ondernemer die in een vernieuwde vorm een SPAR winkel wil exploiteren. De vacature daarvoor hebben we op allerlei manieren onder ieders aandacht gebracht. In de praktijk blijkt dat het in Oost-Brabant, Limburg en Zeeland een uitdaging is om in deze tijd een ondernemer te vinden die dat wil.

De werkgroep is voortdurend in overleg met alle partijen en naast de ‘SPAR-optie’ verkent ze ook allerlei andere opties om een winkelvoorziening in Riethoven te behouden en eventuele alternatieven als dat op termijn niet lukt.

En dan kom je uit bij allerlei vormen en opties die ook een belangrijke bijdrage vragen vanuit het dorp zowel financieel als de inzet van vrijwilligers. Daar zijn veel succesvolle voorbeelden van, maar dat vraagt wel heel wat organisatiekracht en meewerking.

De werkgroep is nu nog druk bezig en zal tijdig een advies uitbrengen aan het bestuur van Meer Riethoven en het dorp over de mogelijkheden die zij ziet voor het al of niet behouden van een winkelvoorziening in Riethoven.

Zodra er meer bekend is, wordt u uiteraard door ons geïnformeerd! Heeft u vragen en/of suggesties? Stuur dan een bericht naar: supermarkt@meerriethoven.nl

De werkgroep bestaat uit; Lotte van Vlimmeren, Marcel Coenen, Germaine De Wit, Walter Wijnhoven, Henk van Zelst en Hans van den Dungen (Voorzitter Meer Riethoven).