Dinsdag 18 mei afhalen boek Gijs Willems

Dinsdag 18 mei afhalen boek Gijs Willems

“Herinneringen aan “bouwman” Gijs Willems (1942 – 2020)” is de titel van het boek over Gijs Willems. Het 1e exemplaar zal op maandag 17 mei, de sterfdag van Gijs, aan Mappy worden uitgereikt. 

Het aantal inschrijvingen overtreft onze verwachtingen wat ook wel weer wat zegt over de betekenis van Gijs voor de Riethovense gemeenschap. Het boek kan nog tot 1 mei besteld worden via 040-2016225 of theo.kuijpers@chello.nl. 

Het afhalen van bestelde boeken kan op dinsdag 18 mei van 14.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur bij Theo Kuijpers, Boshovensestraat 1. 

Op hetzelfde adres kunnen daarna ook boeken afgehaald worden, maar dan graag eerst een telefoontje, wederom 040-2016225, anders komt u misschien voor niets. 

De kosten van het boek, € 10,- kunnen contant of via de bank worden voldaan. 

Betaalt u via de bank dan graag het bedrag voor het afhalen overmaken op het IBAN-nummer NL29 RBRB 0706 5752 53 ten name van Stichting Rythovens Historie. 

Klaas Bottema, Theo Kuijpers