DNA-subsidie toegekend aan project ‘Groen Schoolplein’.

DNA-subsidie toegekend aan project ‘Groen Schoolplein’.

De Kernraad heeft bij de gemeente Bergeijk een DNA-subsidie aangevraagd om het ontmoetingskarakter van het vergroende schoolplein vorm te geven. De gemeente heeft daarvoor het maximale DNA-subsidiebedrag  van € 8.333 toegekend. De Kernraad heeft het bedrag inmiddels ter beschikking gesteld van de stuurgroep ‘Groen Schoolplein’.

Na de presentatie van de resultaten van het DNA-boek in januari 2020 en de aankondiging van de mogelijkheid om een DNA-subsidie te verkrijgen heeft de Kernraad de Riethovenaren opgeroepen om ideeën in te dienen voor een DNA-project. In totaal hebben dorpsgenoten 23 DNA-ideeën ingediend. De uitwerking van deze ideeën tot één of meerdere DNA-projecten is helaas door het ontbreken van fysieke overlegmogelijkheden vanwege de coronacrisis vertraagd.

Een aantal van de ingediende ideeën is met het te verkrijgen subsidiebedrag niet te realiseren of is niet in overeenstemming met het beleid van de voor het onderwerp verantwoordelijke organisatie. De ideeën op het gebied van verkeer en wegeninrichting en die met een relatie met bewegen en spelen, zijn besproken met de betreffende beleidsambtenaar van de gemeente Bergeijk om na te gaan of ze ingepast kunnen worden in het gemeentelijk beleid.

Een aantal ideeën zijn geheel of gedeeltelijk gericht op het stimuleren van spontane ontmoetingen van dorpsgenoten van jong tot oud. Het betreft de ideeën over de realisatie van de dorpsspeelplaats of een speel- en ontmoetingsplek, van een kabouterpad, de plaatsing van een speciale ontmoetingsbank ‘Social Sofa’, de aanplant van een pluktuin en de inrichting van een openbaar terras.

Een stuurgroep van betrokken inwoners heeft het project ‘Groen Schoolplein’ opgezet om ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het gebouw van de basisschool op 13 november aanstaande een cadeau van de Riethovense gemeenschap aan te bieden in de vorm van een vergroening van het schoolplein. Het schoolplein is door zijn centrale ligging in het dorp een ideale plek voor spontane ontmoetingen en wordt na de vergroening daarvoor buiten de schooluren ook opengesteld.

Het project ‘Groen Schoolplein’ voldoet aan de voorwaarden voor de DNA-subsidie: het sluit aan bij De Natuurlijke Aard van Riethoven, wordt gesteund door veel Riethovense organisaties en dorpsgenoten, versterkt de gemeenschapszin en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. De DNA-subsidie zal gebruikt worden om de betreffende ideeën van inwoners zo veel mogelijk als onderdeel van de vergroening van het schoolplein te realiseren.

Kernraad Riethoven.