Dodenherdenking 2023

Dodenherdenking 2023

Op donderdag 4 mei a.s. vindt weer de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.

In Riethoven vindt bij het oorlogsmonument aan de Heuvelweg de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Voor diegenen die willen, vertrekt om 19:00 uur een wandeling vanaf de Rietstek via het Waliker plein, naar het oorlogsmonument. Om 19:45 uur start het officiële gedeelte met toespraken en kransleggingen met assistentie van Scouting Rythovius. Namens de gemeente zal wethouder Marko van Dalen het woord voeren. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Riethovens Harmonie Corps en het St Anna Gilde zal de vendelgroet brengen. Schoolkinderen van groep 8 zullen gedichten voordragen. Na afloop gaan de wandelaars gezamenlijk weer terug naar de Rietstek.