Eikenprocessierups in Riethoven

Eikenprocessierups in Riethoven

De eikenprocessierups zorgt in heel Nederland voor overlast, zo ook in de gemeente Bergeijk. Om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren zijn nestkasten opgehangen voor mezen en vleermuizen. Dit is in het voorjaar gebeurd door de gemeente in samenwerking met de harmonie in Riethoven. 

Het is nodig om nestkasten in het najaar te controleren en schoon te maken.   Hiervoor heeft de gemeente alle gildes benadert. Het St. Annagilde heeft toegezegd dit te willen gaan doen in de kern Riethoven. Er zijn in Riethoven zoals jullie allemaal wel hebben kunnen zien vele nestkasten geplaatst. In totaal 206 mezenkasten en 46 vleermuizenkasten! 

Nu zijn 4 vrijwilligers van het St. Annagilde rond gegaan om deze kasten schoon te maken en te ontsmetten. Voorzien van beschermende kleding (verkregen van de gemeente) en een ladder gingen de gildebroeders op pad. We hadden ook tekeningen mee gekregen waarop de locaties van de nestkasten stonden, en lijsten waarop we moesten registreren waar en welke kasten bezet waren en wat onze bevindingen waren. 

Het viel ons al meteen op dat de mezenkasten zeer goed bezet waren. Van de 206 kasten die in Riethoven geplaatst zijn waren er 179 bezet. 27 kasten waren leeg of er zat een enkele wespennest in.  Wat ons ook opviel was dat er maar op enkele plaatsen nog eikenprocessierupsennesten in de eikenbomen zaten. Dus de vogeltjes doen hun werk goed ! 

Aan de hand van de resultaten zie je ook waar nestkasten succesvol zijn. Het onderhouden van de kasten is natuurlijk ook belangrijk. Dit vergroot de kans op een succesvol nest met jongen in het volgende voorjaar.  Zo hebben we minder last van de processierups en meer plezier van de vogeltjes! 

Gilde St. Anna.