ErvenPlus in Riethoven een groot succes

ErvenPlus in Riethoven een groot succes

Het project ErvenPlus, dat moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis, is in Riethoven een groot succes!  

In totaal hebben zich 48 Riethovenaren gemeld, die hun erf beschikbaar wilden stellen om nestkasten en beplanting aan te brengen. Van deze aangemelde erven bleken er 42 ook daadwerkelijk geschikt voor het project. Al deze 42 erven zijn bezocht door vrijwilligers van het Adviesbureau Orbis, de samenwerkingspartner van het Brabants Landschap in dit project. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het uitvoeren van zogenaamde ‘erfscans’. De eigenaren hebben op basis van een erfscan een advies ontvangen om het leefklimaat voor vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren op hun erf te verbeteren. 

De laatste erfscan is op 1 juni jongstleden uitgevoerd. Meer dan helft van de toegezegde nestkasten is inmiddels geleverd, maar bijna alle deelnemers moeten hun beplanting nog ontvangen. Brabants Landschap verwacht op niet al te lange termijn ook de resterende nestkasten te kunnen afleveren. De nog ontbrekende beplanting wordt tijdens het plantseizoen eind dit jaar geleverd. De deelnemende eigenaren krijgen op basis van een erfscan gratis nestkasten en beplanting aangeboden. De erven, die hebben meegedaan aan ErvenPlus, zijn herkenbaar aan een gedenkplaatje.  

De deelname in Riethoven aan ErvenPlus is een initiatief van de Kernraad. Het project ErvenPlus wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant met 50% cofinanciering van het lokale project door de gemeente Bergeijk vanuit het Platteland Ontwikkelings Programma. De Kernraad en de gemeente verzorgen de communicatie en het project wordt uitgevoerd door het Brabants Landschap en het Adviesbureau Orbis.  

Het Brabants Landschap schreef ons: “Met dit grote aantal aanmeldingen kan gezegd worden dat het de inwoners van Riethoven absoluut niet ontbreekt aan motivatie om zich in te zetten voor de natuur op het erf. Wij zijn natuurlijk erg blij met dat soort enthousiasme, want dat maakt het project tot een groot succes en we hopen dat de inspiratie die mensen hierdoor krijgen aanstekelijk werkt voor buren, vrienden en familie. Dat is echt iets om trots op te zijn en om verder aan te moedigen. Zo maken we van het buitengebied weer een natuurrijke leefomgeving voor vogels, zoogdieren en mensen.” 

Helaas is het niet meer mogelijk zich aan te melden voor het project. Maar mocht u alsnog zelf actie willen ondernemen, dan vindt op de site van Brabants Landschap informatiebladen waarop allerlei maatregelen worden toegelicht om de biodiversiteit in uw tuin of op uw erf te vergroten. 

Kernraad Riethoven.