Fietspaden naar omliggende dorpen

Fietspaden naar omliggende dorpen

Een belangrijk aandeel in de oplossing van problemen met verkeersonveiligheid in Riethoven vormen de al jaren geplande fietspaden naar de omliggende dorpen.  

Tijdens een informatieavond in de Rietstek op 29 januari 2019 werd door de gemeente Bergeijk aangekondigd dat het bestemmingsplan voor het fietspad van Westerhoven naar Waalre en Veldhoven eind 2019 door de gemeenteraad zou worden vastgesteld en begin 2020 met de aanleg gestart zou worden. 

Tijdens de bijeenkomst van het ‘klankbord fietspaden’ van de gemeente Bergeijk op 16 juli jl. heeft de Kernraad geconstateerd dat de aanleg van het fietspad ernstig vertraagd is. De Kernraad heeft het College van de gemeente Bergeijk schriftelijk laten weten teleurgesteld te zijn over deze vertraging en zich ernstig bezorgd te maken over de geloofwaardigheid van de gemeente Bergeijk onder Riethovenaren op het gebied van verkeerszaken.  

In een brief in antwoord op ons schrijven, mede ondertekend door burge-meester Arinda Callewaert, heeft het College aangegeven onze zorg te begrijpen en de intentie te hebben deze fietspaden zo snel mogelijk aan te leggen.  

Voor het fietspad op de Broekhovenseweg is nu de verwachting dat het bestemmingsplan in december aanstaande door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, de aanbesteding begin 2021 kan plaatsvinden en medio april de aanleg kan starten. Enig voorbehoud wordt gemaakt omdat eventueel beroep kan worden aangetekend tegen het bestemmingsplan en omdat de benodigde gronden nog niet alle zijn verworven. 

Voor het gedeelte van het fietspad naar Westerhoven wordt verwacht dat er eind oktober een oplossing gevonden is voor het persriool onder het geprojecteerde fietspad. De verdere planning van dit fietspad is afhankelijk van de hiervoor gekozen oplossing. 

De Kernraad zal de komende maanden de ontwikkeling met betrekking tot de aanleg van deze niet alleen voor ons dorp belangrijke fietsverbindingen nauwgezet blijven volgen.