Geluidsoverlast nieuwe N69 in Riethoven en Dommelen 

Geluidsoverlast nieuwe N69 in Riethoven en Dommelen 

Sinds de opening van de nieuwe N69 in Oktober 2021 ervaren met name inwoners in Dommelen en Riethoven overlast van de geluidshinder van de nieuwe weg. 

In April 2022 heeft de provincie geluids-metingen uitgevoerd in Riethoven en Dommelen. Daarbij is gebleken dat de geluidsniveau op beide meetpunten hoger is dan de 48 decibel zoals aangegeven in het goedgekeurde projectplan (PIP) van 2017. Op de locatie Broekhovenseweg werd een geluidsoverschrijding 7 tot 8 decibel gemeten, hetgeen betekent dat het geluidsniveau meer dan een verdubbeling is van hetgeen is toegestaan. 

De provincie heeft hiervoor geen verklaring kunnen afgeven en heeft door een onafhankelijk instituut laten onderzoeken of de metingen en interpretatie van de meetgegevens juist zijn uitgevoerd.  Dit instituut heeft bevestigd dat het geluidsonderzoek juist is uitgevoerd. 

In 2022 hebben een aantal bewoners uit Dommelen en Riethoven een werk-groep gevormd (OverlastN69) om de geluidsoverlast aan de orde te stellen bij de gemeente Bergeijk en Valkenswaard en de provincie. Gesprekken zijn gevoerd met wethouders van beide gemeentes en de provincie. De provincie heeft voorgesteld om nog een jaar lang geluidsmetingen uit te voeren om o.a. de oorzaken van de overschrijding te onderzoeken en met voorstellen te komen om de geluidsoverlast te verminderen. De meest opvallende oorzaak van de overschrijding is volgens de bewoners de hoogte van het nieuwe wegdek ten opzichte van het maaiveld. De weg is namelijk op 1 tot 1,5 meter boven het maaiveld aangelegd, terwijl deze hoogte niet in het PIP is gespecificeerd. Bovendien veroorzaakt de hoogte van de weg in de avonduren hinderlijk lichtschijnsel op de woningen aan de Broekhovenseweg.  

De werkgroep OverlastN69 stelt zich op het standpunt dat nieuwe geluids-metingen niet tot andere resultaten zullen leiden en dat er al in 2023 maatregelen genomen dienen te worden. Voorgestelde maatregelen zijn de aanleg van een geluidswal of schermen op de locaties die het meeste te lijden hebben van de geluidsoverlast.   

Mocht u als inwoners van Riethoven ook overlast ervaren van de nieuwe weg, laat u dan horen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.overlastn69.nl. Mocht u opmerking en/of verbetervoorstellen hebben die ons kunnen helpen, dan kunt u die richten aan email-adres: OverlastN69@gmail.com.