Gevolgen Corona Crisis

Gevolgen Corona Crisis

Door de corona crisis zijn de meeste activiteiten van de Cooperatie in maart, april en mei gecancelled of noodgedwongen op een laag pitje gezet. 

Dat geldt voor de “nieuwe” geplande activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering op 7 april, de MusicBakery Riethoven op 24 maart en de opstart van het duofietsproject. Maar ook voor de reguliere projecten zoals de dagbesteding en de bezoekgroep. De Rietstek is tot nader order gesloten en alle activiteiten gecancelled. 
Wij hopen dat bij het uitkomen van deze Houwmouw al wat meer bekend is en dat een voorzichtige opstart weer mogelijk is. Zodra we meer weten zullen we jullie informeren via de website https://meerriethoven.nl/ ,de nieuwsbrief en via sociale media.

Hartverwarmend!
In deze moeilijke corona tijd hebben een tiental dorpsgenoten zich bij de dorpsondersteuner en de Coöperatie gemeld omdat ze graag iets voor de (kwetsbare) inwoners willen doen Zo ontstonden spontaan allerlei hartverwarmende initiatieven.

• De kookgroep “De bolle buikjes” heeft een aantal keren soep gemaakt en bezorgd bij 16 , meest alleenstaande, inwoners die ze daarmee een warme steun hebben geboden.

• Bij de 35 deelnemers van de dagbesteding, de bezoekgroep en “de ontmoeting” is een bloemstukje en een kaart met een mooie boodschap thuis bezorgd.

• Van een anonieme inwoner mochten we een mooie financiële donatie in ontvangst nemen die we inzetten voor deze acties en de acties die er nog aan komen.

Allemaal lichtpuntjes in een “donkere” tijd. Samen zijn we sterk! zoals een “onbekende” dorpsgenoot met het spandoek in het dorp terecht en treffend concludeerde.

Evenementen aanmelden op de kalender van de website Meer Riethoven!

Op dit moment zijn bijna alle activiteiten en evenementen door de Corona crisis gecancelled en zijn de meeste openbare gelegenheden gesloten.
Maar….  er komt ook weer een moment dat de beperkingen langzaam zullen worden opgeheven. Dan zullen veel organisatoren en verenigingen nieuwe plannen maken voor de toekomst en wellicht de opgeschorte activiteiten alsnog organiseren op een ander moment dit jaar. 
Zet die dan nu alvast op de evenementenkalender van de website Meer Riethoven of kijk eerst welke activiteiten er al staan. Dan kun je zelf de meest geschikte datum bepalen en wellicht voorkomen dat er te veel “tegelijk” plaats vindt.  Je kunt vrij eenvoudig zelf de gegevens in te vullen in het veld onderaan de agenda.

https://meerriethoven.nl/agenda/kalender/2020/05/