Grote waardering voor de dagbesteding in Riethoven

Grote waardering voor de dagbesteding in Riethoven

De dagbesteding in Riethoven is succesvol. Het aantal deelnemers groeit en de waardering van de deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en de inwoners ook.

Meer middelen nodig

Dit succes zorgt ook voor nieuwe uitdagingen door de toename van het aantal deelnemers en ook de “extra” aandacht die de begeleiding en zorg voor de deelnemers vraagt. Meer Riethoven heeft daarvoor extra (financiële) middelen nodig en heeft de gemeente gevraagd om mee te denken/mee te helpen om de dagbesteding in Riethoven dit jaar en de komende jaren te kunnen continueren. De extra financiële middelen voor 2024 zijn gelukkig al toegezegd. We zijn nu volop bezig om samen te kijken hoe we de dagbesteding toekomstbestendig kunnen maken en laten passen in de veranderende (zorg) behoefte en hulpvraag. 

Over de dagbesteding

Sinds 2017 maakten 48 deelnemers gebruik van de dagbesteding. De groep deelnemers bestaat vanaf de start vooral uit kwetsbare ouderen die, vaak in de laatste fase van hun leven, 2 dagen in de week, in hun eigen Riethoven van een fantastische dagbesteding genoten. 

Enquête mantelzorgers

In de afgelopen maanden hebben we een enquête gehouden bij 17 deelnemers en hun mantelzorgers die aan de dagbesteding deelnemen of -namen. We wilden de dagbesteding tussentijds evalueren en meer inzicht krijgen om daarmee een plan te maken voor de periode 2023-2027. Uit de enquête bleek opnieuw hoe belangrijk de dagbesteding (in eigen dorp) voor de deelnemers en mantelzorgers is. En we kregen ook goede informatie over de wensen en verbeterpunten voor de toekomst.

In onderstaande afbeelding staan de letterlijke en hartverwarmende uitspraken van deelnemers en mantelzorgers weergegeven.  Daar doen we het voor!

In de toekomst

Het uitgangspunt van de dagbesteding in Riethoven blijft ook in de toekomst overeind. Dat de deelnemers nog zo lang mogelijk en verantwoord (zelfstandig) kunnen blijven wonen in Riethoven. Met een aanbod dat aanvullend is op de al bestaande welzijnsactiviteiten. In het vertrouwde eigen dorp. En in de nabijheid van het eigen netwerk en mantelzorger(s).