Heb jij een idee om het DNA van Riethoven te versterken?

Heb jij een idee om het DNA van Riethoven te versterken?

Na maanden van groepsgesprekken, foto’s maken, uitzoeken, interviews houden, schrijven en reflectie is het DNA-boek van Bergeijk klaar. De Natuurlijke Aard van Bergeijk is met inbreng van vele Bergeijkenaren in kaart gebracht en heeft als doel keuzes voor de verschillende kernen, maar ook voor groot Bergeijk, beter te kunnen maken. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor verenigingen, organisaties en bedrijven. Door de tijd te nemen om te beschrijven wie we zijn, kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst. Je kunt het DNA-boek inzien op de gemeentelijke website.

Het college en de gemeenteraad van Bergeijk willen goede ideeën die de leefbaarheid in de kernen bevorderen financieel ondersteunen met
een maximale bijdrage van € 8.333 per kern. 

Om financiële ondersteuning te krijgen, moet een idee aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• het initiatief moet de kern versterken en bijdragen aan de leefbaarheid in de kern;
• het initiatief sluit aan bij het DNA van de kern;
• het initiatief draagt bij aan de gemeenschapszin;
• binnen de kern is brede gedragenheid voor het initiatief, breder dan alleen binnen de eigen organisatie.

De aanvragen voor de ondersteuning van een initiatief in het kader van het DNA van Bergeijk verloopt via de dorpsraden, in Riethoven dus via de Kernraad. De Kernraad doet een eerste beoordeling en leidt de meest kansrijke aanvragen door naar een gemeentelijke commissie. Deze commissie beslist of een initiatief al dan niet ondersteund wordt.

Als jij een idee hebt of jouw organisatie een idee heeft om de leefbaarheid van Riethoven te bevorderen, dat past binnen De Natuurlijke Aard van het dorp, dan kun je dat vóór 15 april indienen bij de Kernraad via kernraad.riethoven@gmail.com. 

De Kernraad zal jouw idee toetsen aan de genoemde voorwaarden en bij meerdere ideeën op basis van deze toetsing een volgorde van haalbaarheid vaststellen. Vervolgens zal de Kernraad de ideeën ter ondersteuning aanbieden aan de gemeentelijke DNA-commissie.