Huisartsenpraktijk Riethoven

Huisartsenpraktijk Riethoven

Beste Riethovenaren, 
Allereerst hopen wij dat u in goede gezondheid verkeert. Door corona staan al onze levens op zijn kop. Ook onze huisartsenzorg is veranderd. 

Tijdens een aantal weken in maart hebben wij heel weinig mensen in levende lijven ontvangen in onze praktijk om de kans op besmetting en verspreiding van het corona-virus zo klein mogelijk te maken. Ondertussen is er vanaf Pasen weer wat meer gewoon spreekuur. Natuurlijk zijn er wel nog steeds veel aanpassingen in werkwijze. Op dit moment proberen we zo mogelijk patiënten telefonisch of via een email-afspraak te helpen, als dit niet mogelijk is kunt u een gewone afspraak maken. 

Onze assistente is alleen telefonisch bereikbaar en de medicijnafgifte gaat vanuit het halletje en alleen op de vaste tijden van 12-12.30 uur en van 16.30-17 uur (op donderdagmiddag niet). 

We vragen u ook in onze praktijk 1,5 meter afstand te houden en er kunnen maximaal 4 mensen tegelijk in de wachtkamer plaatsnemen. We zien dus ook minder mensen om dit mogelijk te maken. 

Bij klachten die mogelijk met corona te maken hebben (verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, benauwdheid, diarree, plots verlies van geur en smaak, extreme vermoeidheid) dan zien we u als nodig op een apart isolatie-spreekuur. Dit isolatie-spreekuur wordt georganiseerd aan het eind van de dag samen met de huisarts van huisartspraktijk Steensel. 

Om zo veel mogelijk mensen juist te informeren zouden we graag van al onze patiënten het juiste e-mailadres en mobiel telefoonnummer in ons bestand hebben, dus we zouden het op prijs stellen als u dit aan ons doorgeeft. Wanneer u afgelopen maanden al 2x een e-mail van ons heeft ontvangen hebben we uw juiste e-mailadres. Zo niet dan kunt u dit doorgeven via het e-mailadres: info@gcriethoven.nl

Ook zouden we graag via een veilige e-mailverbinding uw vragen beantwoorden. Om dit veilig te doen, maken we gebruik van MijnGezondheid.net (MGN). MGN is een portaal, waarop u een klein deel van uw eigen dossier kunt zien en ook medicatie kunt aanvragen en dus ook e-mailvragen kunt sturen. Aanmelden hiervoor kan via onze website. 

Tegen de tijd dat deze Houwmouw verschijnt zijn er mogelijk al weer wat aanpassingen aan de werkwijze van onze huisartspraktijk in Riethoven. Voor de nieuwste informatie kunt u terecht op onze website:
www.gcriethoven.praktijkinfo.nl 

Bent u patiënt bij één van de andere huisartspraktijken, kijk dan ook op hun website voor de nieuwste informatie. 

Op de website Thuisarts.nl staat betrouwbare medische informatie over corona en heel veel andere medische onderwerpen. 

Met vriendelijke groet, 
Team van huisartspraktijk Riethoven