Intocht Sinterklaas

Intocht Sinterklaas

De dagen worden korter de avonden worden langer. Ook 5 december, de verjaardag van onze Sinterklaas,  komt weer in zicht.  

Helaas zal alles dit jaar anders verlopen dus ook de intocht van Sinterklaas kan niet plaatsvinden op de wijze zoals we gewend zijn in Riethoven.  

Aangezien Sinterklaas en de pieten dit jaar afstand horen te houden en zeker Sinterklaas op zijn leeftijd geen risico’s mag lopen. Grote groepen mogen niet samen komen, en ook Sint kan druktes beter vermijden. We zullen ons er allemaal bij neer moeten leggen dat het nu eenmaal even niet kan, en daarom zal de intocht dit jaar helaas niet doorgaan. 

Geen intocht betekent nog niet dat hij niet naar Riethoven komt, want gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden en kunnen de Sint en zijn pieten ondanks deze grote teleurstelling er wel voor zorgen dat de kinderen van Riethoven t/m groep 8  toch verblijd worden met een kleinigheidje. De Sint zal hun zeker niet vergeten, maar het gaat gewoon een keertje anders dan anders. 

Ook de langdurig zieke inwoners van Riethoven, thuis of in het ziekenhuis en mensen van 90 jaar en ouder worden niet vergeten. 

Om dit mogelijk te maken komen onze collectanten ook dit jaar in week 47 (16-20 november) weer bij u aan de deur. De collecte zakjes worden coronaproef gemaakt zodat de 1,5 meter gegarandeerd kan blijven. Dit alles is onder voorbehoud van de eventuele nieuwe regels. We houden de regels in de gaten. 

We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing en we volgend jaar onze Sint en pieten weer op onze traditionele wijze kunnen inhalen. 

het Sint-Nicolaas Comité