Jack Spanbroek verlaat Kernraad

Jack Spanbroek verlaat Kernraad

Jack Spanbroek heeft onlangs afscheid genomen van de Kernraad Riethoven. Jack was vanaf 2014 tot aan de overgang naar de Coöperatie ‘Meer Riethoven’ in 2019 lid van de Kernraad-werkgroep ‘Zorg in eigen Dorp’ en vanaf 2017 lid van de Kernraad. In totaal is Jack dus 6 jaar verbonden geweest aan de Kernraad.

In de Kernraad hield Jack zich vooral bezig met onderwerpen op het gebied van zorg en wonen. Op het gebied van zorg heeft hij onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dorpsondersteuning en de Dagbesteding. Op het gebied van wonen was en is hij één van de kartrekkers van het project ‘Achter de Sleutel’.

Ook stond Jack aan de basis van de oprichting in 2016 van het Samenwerkings-overleg Riethoven. Hierin werken een aantal Riethovense organisaties, die op sociaal-maatschappelijk gebied actief zijn, met elkaar samen.

Vanuit het Samenwerkingsoverleg Riethoven werd in 2019 de Coöperatie ‘Meer Riethoven’ opgericht; Jack is een van de oprichters en vervult vanaf de start de rol van secretaris. Jack had al eerder aangegeven dat zijn inspanningen voor

de Coöperatie zich moeilijk lieten verenigingen met de werkzaamheden voor de Kernraad. Maar om de overdracht van de activiteiten van de voormalige Werkgroep ‘Zorg in eigen Dorp’ goed te laten verlopen bleef hij na de oprichting

van de Coöperatie nog een jaar lang lid van de Kernraad.

Jack beperkte zich in zijn bijdrage aan de Kernraad niet tot wonen en zorg, maar bracht als betrokken teamspeler zijn kennis en ervaring ook in op andere werkgebieden. 

De Kernraad bedankt Jack ook voor zijn jarenlange succesvolle inzet voor de leefbaarheid van Riethoven en het welzijn van haar

inwoners tijdens zijn Kernraad-periode en bovenal voor de prettige samenwerking. Daarnaast wenst de Kernraad hem veel plezier en succes als secretaris van Coöperatie ‘Meer Riethoven’.

Kernraad Riethoven.