Jubileumgeschenk Kernraad voor project ‘Groen Schoolplein’

Jubileumgeschenk Kernraad voor project ‘Groen Schoolplein’

De Stichting Kernraad Riethoven werd op 28 november 1996 opgericht. Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan heeft de Kernraad besloten een jubileumcadeau te schenken aan de Riethovense gemeenschap als bijdrage voor de versterking van de leefbaarheid van ons dorp.

Op 13 september jongstleden heeft de voorzitter van de Kernraad, Will van Gerwen, een cheque van € 2.500 overhandigd aan Stan Schilleman, Directeur van de basisschool St. Willibrordus en voorzitter van de Stuurgroep ‘Groen Schoolplein’. Dit bedrag van 25 keer     € 100 zal gebruikt worden om het ontmoetingskarakter van het nieuwe schoolplein mede vorm te geven.

De Kernraad zal haar jubileum vieren met een feestelijke Openbare Jubileum Jaarvergadering op maandagavond 22 november aanstaande, aanvang 19.30 uur, in de Rietstek. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het programma van deze avond, waarbij we natuurlijk afhankelijk zijn van het dan heersende corona-regime.

Gepland staat een inleiding van de voorzitter van de Vereniging voor Kleine Kernen Noord-Brabant, Evert van Schoonhoven, over de historische ontwikkeling van de dorpsraden in de afgelopen decennia en een vooruitblik op de plek, die zij in de toekomst zullen innemen.

Ook zal samen met het Riethovens Dorpsjournaal worden teruggekeken op de 25 jaar, dat Riethoven geen zelfstandige gemeente meer is, maar onderdeel van de gemeente Bergeijk.

Dus reserveer alvast maandagavond 22 november 2021 voor onze jubileumvergadering. In de volgende Houwmouw en te zijner tijd op de dorpswebsite zullen we het volledige programma publiceren.

Kernraad Riethoven.