Kerstconcert Summa orkest

Kerstconcert Summa orkest

De Kersttijd breekt aan en daarmee de Kerstconcerten. In Riethoven beginnen we op zondagmiddag 8 december a.s. met het Summa Orkest in onze parochiekerk. Het concert begint om 15.00 uur en duurt naar verwachting tot 16.15 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Het Summa Orkest telt 25 muzikanten en is 46 jaar geleden opgericht door docenten van de toenmalige M.T.S. nu  het Summa College uit Eindhoven.  

Het orkest staat onder leiding van dirigent Leander Schoormans. Leander studeert aan de Fontys Academie voor Muzikale educatie te Tilburg.  Het orkest bestrijkt met zijn muziek een breed repertoire. Dit optreden van het Summa Orkest staat in het teken van de Kersttijd en het programma bestaat dan ook uit nummers die bij deze tijd passen. Er zullen zowel nummers uit het  wereldse repertoire als kerstliederen ten gehore worden gebracht en ook de samenzang met de aanwezigen wordt niet vergeten. Tijdens de pauze zal orgelmuziek worden gespeeld door Leander Schoormans. Tijdens de pauze zal een collecte worden gehouden om tegemoet te komen in de onkosten. 

De volgende nummers zullen o.a. gespeeld worden: 

 • O Tannebaum • The Little drummerboy 

• Stille Nacht, Heilige Nacht • Komt allen tesamen 

• Christmas swing 

Pauze met orgelmuziek   

 • I Will follow Him • La Cumparsita    

• Bohemian Rapsody • Dixiland for band 

Een aantal kerstnummers  is met samenzang. Het programma en de tekst zal bij binnenkomst worden uitgereikt. Er worden nog een enkele nummers aan de selectie toegevoegd, dus laat u zich verrassen. Het beloofd een mooie muzikale middag te worden, een fijne start van de kersttijd.  

Graag nodigen wij U uit voor dit concert. 

DE TOEGANG IS VRIJ !!!