Meer Riethoven, voortgang “Achter de sleutel”

Meer Riethoven, voortgang “Achter de sleutel”

Wij zijn al een tijd met gemeente, woningstichting en ontwikkelaar in overleg en er worden goede stappen gezet. Woningbouw in Riethoven is hard nodig en het geduld is stevig op de proef gesteld.  Afgelopen weken is er overeenstemming bereikt met de grondeigenaren en nu is het moment daar om verder vervolg aan het project te geven. 

Maar het overleg met belanghebbenden (omwonenden, grondeigenaren, gemeente, woningstichting en andere betrokkenen) moet natuurlijk zorgvuldig blijven gebeuren en dat kost tijd. De komende periode gaan we de plannen verder uit ontwikkelen en zullen met de belanghebbenden de nodige overleggen plaats gaan vinden. 

Ondertussen worden de benodigde onderzoeken uitgezet, starten we met het voorbereiden van bestemmingsplanprocedures en werken de plannen verder uit op basis van de vorig jaar gekozen structuurschets.  

Op 30-11 tussen 14.00 en 17.00 uur is het openingsevenement van de (dorps)Coöperatie Meer Riethoven in de Rietstek. De werkgroep wonen van de Coöperatie (voorheen Zorg in eigen Dorp) en de ontwikkelaars zullen u dan u een toelichting geven over de planning, het te volgen tijdspad en laatste verkaveling laten zien. 

Volg ook:
www.van-santvoort.com/projecten/achter-de-sleutel-in-riethoven.htm