Met de fiets via het voetgangersviaduct de N69 oversteken

Met de fiets via het voetgangersviaduct de N69 oversteken

Bij de Kernraad zijn diverse opmerkingen binnengekomen over het voetgangersviaduct met fietsgoot over de N69 op de Bosweg in het bosgebied Einderheide. Het betreft dan met name fietsers, die het een hele toer vinden om het met de fiets aan de hand en de wielen in de fietsgoot te moeten oversteken.  

Vooral ouderen voelen zich daarbij onzeker en onveilig omdat ze bang zijn om hun evenwicht te verliezen. Er is zelfs een concrete suggestie toegestuurd om de situatie te verbeteren door in de looprichting midden op het viaduct een extra leuning aan te brengen. 

De Kernraad heeft de gemeente op de hoogte gebracht van deze opmerkingen en ook de suggestie om een extra leuning aan te brengen aangereikt. Eigenaar van de N69 is echter de provincie Noord-Brabant en die is ook verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg. De gemeente heeft dan ook onze opmerkingen voorgelegd aan de provincie. Via de gemeente hebben wij onderstaand reactie van de provincie mogen ontvangen. 

“De Kernraad schrijft over een fiets-/voetgangersviaduct; de provincie wil benadrukken dat bedoelde viaducten (bij Heers, Einderheide en Braambos) echter uitdrukkelijk voetgangersviaducten zijn. Bij het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan voor de N69 is daar nadrukkelijk voor gekozen. Later zijn daar als service richting fietsers fietsgoten aan toegevoegd.  

De keuze voor voetgangersviaducten is gemaakt in overleg met de gemeenten. Er zijn in de nabijheid van de voetgangersviaducten voldoende alternatieve routes voor fietsers, ruiters en minder validen. Waar nodig worden bestaande routes aangepast op die nieuwe routes. 

Kortom voor mensen voor wie het niet comfortabel voelt om met de fiets aan de hand het viaduct over te steken zijn er alternatieve routes waarlangs ze gewoon met de fiets hun bestemming kunnen bereiken. De inrichting van de viaducten (als voetgangersviaduct) voldoet aan de voorschriften die daarvoor staan. Wij zien dan ook geen noodzaak om aanvullend leuningwerk toe te voegen.” 

Kernraad Riethoven