Netwerk-AED in Dierenkliniek Riethoven op Boshoven

Netwerk-AED in Dierenkliniek Riethoven op Boshoven

De Voetbal Vereniging Riethoven beschikte tot september vorig jaar over een AED voor het geval er zich op sportpark Den Droevendaal tijdens een training of wedstrijd een noodsituatie zou voordoen. Deze AED was opgehangen in een kast in de kantine en bijgevolg alleen beschikbaar tijdens de openingsuren.  

Na onze oproep aan alle Riethovenaren om bij te dragen aan het Hartveilig maken van het hele dorp heeft de vereniging een nieuwe AED-installatie aan de gevel van de kantine geplaatst en aangemeld bij het landelijk reanimatienetwerk HartslagNu. De al aanwezige AED heeft de voetbalclub aan de AED-werkgroep geschonken. 

Sinds enkele weken is de door de VV Riethoven aan de AED-werkgroep geschonken AED geïnstalleerd in de Dierenkliniek Riethoven op Boshoven en aangemeld bij HartslagNu. Deze AED is dus bij een noodoproep tijdens de openingsuren van de Dierenkliniek beschikbaar voor Burgerhulpverleners.  

Daarmee komt het aantal publiek toegankelijke AED’s in Riethoven op negentien. Daarvan zijn er achttien opgenomen in het reanimatienetwerk en zijn er zeventien dag en nacht beschikbaar voor iedereen en in het bijzonder voor Burgerhulpverleners bij een oproep vanwege een noodgeval. 

Gepland is nog de plaatsing van een laatste AED-installatie medio oktober, waarna in Riethoven bij een 112-melding vanwege hartfalen op alle adressen binnen 6 minuten een Burgerhulpverlener met een AED aanwezig kan zijn. 

Riethoven zal daarna met recht HARTVEILIG genoemd mogen worden! 

De AED-werkgroep, Kernraad Riethoven.