Nieuwe AED geplaatst op de Volmolen!

Nieuwe AED geplaatst op de Volmolen!

De beide horecabedrijven aan weerszijden van de brug over de Dommel op de weg van Riethoven naar Waalre hebben samen het initiatief genomen om op de Volmolen een AED in een buitenkast te installeren en deze aan te melden bij het landelijke reanimatienetwerk HartslagNu. 

De samen met Energiecentrum de Volmolen aangeschafte AED is geplaatst op de voorgevel van het eetcafé van Camping de Volmolen. De installatie van de AED is met inachtneming van de corona-maatregelen kosteloos uitgevoerd door de firma Elektro Theuws BV. 

Door de AED in een buitenkast te plaatsen en aan te melden bij HartslagNu is deze niet alleen beschikbaar voor de gasten van het conferentiecentrum, het eetcafé en de camping, maar ook voor de buurtbewoners en voor de vele wandelaars en fietsers in deze mooie omgeving. 

De werkgroep bedankt Energiecentrum de Volmolen, Camping de Volmolen en Elektro Theuws BV voor hun bijdrage aan het dekkend en duurzaam reanimatienetwerk in Riethoven. 

Na deze installatie en aanmelding zijn er nu vijf AED’s continu beschikbaar in Riethoven. Voordat onze werkgroep met deze actie startte waren er in Riethoven twee AED’s dag en nacht beschikbaar: één hangt in de Droogloop tussen de Rietstek en de Hofstek en één bij de familie Van Doorn op de Hobbel. Door onze actie waren daar al de AED’s van de Riethovense Voetbalvereniging op Sportpark Den Droevendaal en van Sporthal de Kemphaan bijgekomen. 

De zeer succesvolle donatieactie maakt het waarschijnlijk mogelijk het aantal continu beschikbare AED’s uit te breiden tot in totaal zeventien. Helaas heeft de werkgroep vanwege de corona-uitbraak de aanschaf en installatie van de AED’s uit moeten stellen. Veel betrokken vrijwilligers behoren tot een risicogroep en daarom wordt met de installatie van de AED’s pas gestart als het risico op een virusbesmetting voor alle betrokkenen verwaarloosbaar geacht wordt. 

Ook de uitgestelde reanimatie (herhalings-)cursussen in de Hofstek worden hervat als de situatie weer veilig is voor de instructeurs en deelnemers. Als u te zijner tijd wilt deelnemen aan een cursus kunt u zich nog steeds inschrijven bij Reanimatie de Kempen via e-mail: reanimatieaed@upcmail.nl
of tel.: 0497-573751. 

De AED-werkgroep Riethoven.