Nieuws uit de Vlindertuin

Nieuws uit de Vlindertuin

De vrijwilligers van de Vlindertuin Riethoven mochten zich in het voorjaar verheugen op een goede plantengroei. Sinds de tijd van corona wordt er hard gewerkt op gepaste afstand. 

Boomfeestdag 2020 zou in de Hennepstraat richting Bosweg zijn. Deze bomen zijn wel geplant, echter vanwege corona niet door de kinderen van groep 8 en niet met het IVN. 

De actie Bee Friendly van NCRV werd ook afgeblazen. Ieder moest zelf een zakje zaad aanvragen voor bloemen voor bijen. 

In het voorjaar kregen we een proef aanbod (gratis) om een stukje biologisch doek met kruiden, die passen bij de bestrijding van de processierups en ook geschikt zijn voor onkruidwering te leggen. De firma Turfquick bood 100m2 zaaimat aan als demo. De zaaimatjes onder de eiken zijn nu veel minder zichtbaar omdat er (vooral) grassprieten doorheen groeien.  

De hete droge zomer heeft ons, evenals zoveel anderen, behoorlijk parten gespeeld. Om de planten en de bomen in de tuin niet te laten verdrogen hebben we regelmatig met emmers en gieters water rond moeten lopen. Gelukkig hadden we geregeld nog een IBC-tje vol water, gevuld met een benzine-waterpompje, gesponsord door Loomans, Westerhoven.  Samen zijn we er zo toch in geslaagd om de tuin enigszins voor verdroging te behoeden.  

In het kader van plattelandsontwikkeling PLOP 2020 is er een budget via de gemeente Bergeijk voor een aansluiting elektra & water en is er een put geboord en een beregeningsinstallatie geïnstalleerd. Electra en (drink)waterleiding zal nog worden aangelegd.  

Onze tuin verrast ons soms:  

Regelmatig krijgen we van bezoekers te horen dat de tuin er netjes uitziet. Voor ons een opsteker om door te gaan met onze wekelijkse werkochtend op zaterdag. 

De vrijwilligers van de vlindertuin.